Devizna štednja

Nenamjenski oročeni depoziti u CHF:

FIKSNE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)

Iznos oročenja
1 mj. fiksno
3 mj. fiksno
6 mj. fiksno
12 mj. fiksno
18 mj. fiksno
24 mj. fiksno
Svi iznosi u CHF
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%


Nenamjenski oročeni depoziti u USD:

FIKSNE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Iznos oročenja
1 mj. fiksno
3 mj. fiksno
6 mj. fiksno
12 mj. fiksno
18 mj. fiksno
24 mj. fiksno
Svi iznosi u USD
0,01%
0,10%
0,70%
1,20%
1,30%
1,40%

Nenamjenski oročeni depoziti u ostalim valutama:

FIKSNE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)

Iznos oročenja
1 mj. fiksno
3 mj. fiksno
6 mj. fiksno
12 mj. fiksn
Svi u EUR
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
 
Minimalni iznos
Minimalni iznos koji Banka prima na oročavanje za sve rokove oročenja iznosi 150,00 EUR-a, ili protuvrijednost druge valute za ostale valute.

Prijevremeni raskid
U slučaju prijevremenog raskida Ugovora o depozitu, na isti će biti obračunata kamatna stopa koja se primjenjuje za kamatnu stopu po viđenju za tekući račun, od dana uplate do dana prijevremenog raskida, u skladu s Odlukom o kamatnim stopama u poslovanju s građanima, odnosno Ugovorom.

Način obračuna kamate
Kamata se obračunava primjenom konformne metode obračuna.

Obnavljanje ugovora
Kod depozita uz fiksnu kamatnu stopu uz prolongat, ista je fiksna za ugovoreni period oročenja, a depozit će se obnoviti uz fiksnu kamatnu stopu i uvjete koji vrijede na dan obnavljanja, a sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.

Efektivna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.
U izračun efektivnih kamatnih stopa nisu uključene eventualne naknade za vođenje računa.
Banka će klijentu, na njegov zahtjev, osigurati nacrt ugovora za pojedinu bankovnu uslugu bez naknade.

Osiguranje depozita
Štednja građana osigurana je pri Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita sukladno važećem Zakonu o sustavu osiguranja depozita.

Za detaljnije informacije molimo klijente da se jave u najbližu Poslovnicu Banke.