Premium štednja

 
Ne ugovaraju se nove štednje

 
PREMIUM ŠTEDNJA 18 mjeseci (fiksna) godišnja
Štednja u eur (svi iznosi) 0,15%
 
 
U slučaju potrebe za prijevremenim razročenjem potrebno je razročenje najaviti minimalno 30 dana unaprijed. U tom slučaju na depozit će se obračunati avista kamatna stopa i naplatiti naknada za prijevremeno razročenje depozita sukladno važećoj odluci o Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama.

Svi klijenti koji imaju ugovorenu Premium štednju ostvaruju podnošenjem Zahtjeva za aktivaciju Premium prekoračenja, pod uvjetom da im računi nisu blokirani, pravo na beskamatno korištenje prekoračenja po tekućem računu u iznosu do 10% od iznosa ugovorene Premium štednje. Moguće je ugovoriti i više iznose korištenja Premium prekoračenja i to do 90% od iznosa ukupne Premium štednje. Za sve ugovorene iznose Premium prekoračenja u iznosu većem od 10% od iznosa oročenog depozita Banka će na iskorišteni dio obračunati  i naplatiti fiksnu kamatu u iznosu 2,49%. Kamata će se naplatiti zadnjeg dana u mjesecu.


 
 
PREKORAČENJE
(temeljem Premium štednje)
Kamatna stopa na prekoračenje (fiksna) godišnja
do iznosa 10% štednje u eur (svi iznosi) 0%
preko 10% štednje u eur (svi iznosi) 2,49%
 
 
Štednja građana osigurana je pri Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita (HAOD).

Kamata se obračunava primjenom konformne metode obračuna. Efektivna kamatna stopa (EKS) na štednju jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

Kod depozita uz fiksnu kamatnu stopu uz prolongat, ista je fiksna za ugovoreni period oročenja, a depozit će se obnoviti uz fiksnu kamatnu stopu i uvjete koji vrijede na dan obnavljanja.