Kartično poslovanje


Mastercard® - Vaša kartica multivalutnog tekućeg računa

Debit Mastercard je međunarodna debitna bankovna kartica prihvaćena u cijelom svijetu na svim bankomatima i prodajnim mjestima s oznakom prihvata Mastercard. Namijenjena je fizičkim osobama koji u Banci imaju otvoren  multivalutni tekući račun. Debit Mastercard karticom možete podizati gotovinu i plaćati u trgovačkoj uslužnoj mreži u okviru raspoloživih domicilnih sredstava na Vašem multivalutnom tekućem računu u granicama limita po kartici, u zemlji i u inozemstvu, bez rizika nošenja gotovine.


Korištenje kartice

Debit Mastercard karticu možete koristiti za:
  • podizanje gotovine na bankomatima na poslovnicama Partner banke, te na bankomatima svih drugih banaka u zemlji i inozemstvu s oznakom prihvata Mastercard
  • plaćanja na svim elektroničkim POS uređajima u prodajno-uslužnoj mreži, u zemlji i inozemstvu, s oznakom prihvata Mastercard
  • plaćanja na internetskim prodajnim mjestima
  • isplate na elektroničkim POS uređajima drugih banaka u zemlji i inozemstvu s oznakom prihvata Mastercard
  • uvid u stanje domicilnih sredstava na multivalutnom tekućem računu


Limiti i beskontaktno plaćanje

Korištenje kartice na POS uređajima i za podizanje gotovine na bankomatima i POS uređajima moguće je u okviru zadanih limita.
Korištenje kartice na POS uređaju može se provesti s PIN-om i bez njega. Na hrvatskom tržištu trenutno vrijedi limit za beskontaktno plaćanje u iznosu 40 EUR. Transakcije do 40 EUR provode se bez unosa PIN-a, a za transakcije u iznosu većem od 40 EUR obavezan je unos PIN-a.
Za isplate gotovog novca unos PIN-a je obavezan bez obzira na iznos transakcije.


PIN

Banka jamči Klijentu korisniku kartice tajnost izračuna PIN-a. U slučaju da Klijent posumnja da je netko upoznat s njegovim PIN-om, obvezuje se izmijeniti isti na bankomatu s raspoloživom uslugom promjene PIN-a. Ovlašteni korisnik kartice obvezuje se čuvati tajnost svog PIN-a i postupati s karticom i PIN-om s pažnjom dobrog gospodara. Sav rizik zloupotrebe PIN-a snosi isključivo Klijent. U slučaju pak zaborava Banka će na pisani zahtjev korisnika kartice napraviti reizdavanje/reprint PIN-a.


Plaćanja na internetskim prodajnim mjestima

U cilju Vaše još sigurnije kupnje na internetskim prodajnim mjestima nudimo Vam novu metode potvrde identiteta putem soft tokena – HID Approve.

Kupnjom na internetskim prodajnim mjestima koja podupiru sigurnosni standard 3D Secure potrebno je potvrditi svoj identitet. Uz dosadašnju metodu potvrde jednokratnom zaporkom (SMS), uveli smo novu metodu potvrde identiteta soft tokenom (HID Approve) uz mogućnost korištenja biometrije.

Soft token (HID Approve) omogućava aktivaciju biometrijske potvrde identiteta. U tom slučaju, nije potrebno unositi PIN već je potrebno jednostavno učitati otisak prsta ili sken lica, ovisno o biometrijskoj metodi koju Vaš mobilni uređaj podržava. Aplikacija soft token (HID Approve) može Vas povremeno zatražiti unos PIN-a i u slučaju korištenja biometrije.

Aktivacijom biometrijske potvrde identiteta svako biometrijsko obilježje pohranjeno u Vašem mobilnom uređaju može se koristiti za potvrdu identiteta. Nemojte aktivirati biometrijsku potvrdu ako su na Vašem mobilnom uređaju pohranjeni biometrijski podaci drugih osoba (ako drugim osobama dopuštate da upotrebljavaju biometrijske podatke za otključavanje Vašeg mobilnog uređaja). Svaka potvrda identiteta nastala biometrijskim metodama pohranjenim u Vašem mobilnom uređaju smatra se Vašom potvrdom identiteta.

Banka ne pohranjuje biometrijska sredstva korisnika


Izvješćivanje

Kartica je vezana uz multivalutni tekući račun Klijenta te se sva korištenja kartice evidentiraju na teret domicilnih sredstava na računu. Vlasnik multivalutnog tekućeg računa će biti upoznat o transakcijama i stanju sredstava na računu putem redovnog Izvatka o promjenama i stanju na računu.


Naknade pri izdavanju i korištenju kartice

Za troškove izdavanja kartice, kao i za troškove njenog korištenja, Banka će teretiti domicilna sredstva na multivalutnom tekućem računu Klijenta u visini i na način definiran Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama.


Izdavanje i obnavljanje kartice

Kartica je neprenosiva i izdaje se s maksimalnim rokom važenja od 4 godine.  Prije isteka roka valjanosti postojeće kartice Banka izdaje novu s rokom valjanosti od 4 godine. Kartica će se na taj način obnavljati sve dok Korisnik kartice pisanim putem ne obavijesti Banku da više ne želi koristiti karticu ili Banka ne opozove njeno korištenje. Korisnik kartice dužan je pisanu obavijest o otkazu korištenja kartice dostaviti Banci najkasnije 30 dana prije isteka roka njene valjanosti.


Rješavanje reklamacija

Sve reklamacije vezane uz karticu i korištenje kartice možete prijaviti:
  • osobno u poslovnici Banke
  • telefonom na brojeve 01/4602-254, 01/4602-320
  • slanjem poruke e-pošte na adresu ost@paba.hr


Gubitak/krađa kartice

Ukoliko izgubite ili Vam ukradu karticu, bilo u zemlji ili u inozemstvu, molimo Vas da njen nestanak odmah prijavite na dežurni telefon Službe za korisnike EGCP-a +385 1 3078 699, od 0-24 sata, ili direktno u Banci, u radno vrijeme poslovnica. Pravovremena prijava gubitka kartice je od velike važnosti jer se time onemogućuje svako njeno daljnje neovlašteno korištenje.

Nakon telefonske dojave gubitka/krađe Korisnik kartice dužan je dostaviti pisanu prijavu na propisanom obrascu Banke kojeg može podići u svakoj poslovnici Banke odnosno zatražiti na telefon broj 01/4602-254 i 01/4602-320.
Ukoliko Korisnik kartice naknadno pronađe karticu nakon prijave o gubitku/krađi istu ne smije koristiti, već je dužan o tome obavijestiti Banku, prerezati okomito karticu preko čipa i dostaviti je Banci.