Platni promet

Partner banka svojim klijentima - poslovnim subjektima, omogućava brzo, jednostavno i sigurno obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom, primjenom suvremenih tehnoloških rješenja, ujedno im omogućavajući kvalitetno upravljanje sredstvima na transakcijskom računu.

Partner banka, u okviru obavljanja platnog prometa pruža klijentima slijedeće usluge:

Otvaranje računa

Platni promet u zemlji

Platni promet s inozemstvom

Servisi platnog prometa