Kartično poslovanje za poslovne subjekte

Maestro Business kartica  - Vaša kartica transakcijskog računa
Maestro Business kartica je međunarodna debitna bankovna kartica prihvaćena u cijelom svijetu na svim bankomatima i prodajnim mjestima s oznakom prihvata Maestro. Namijenjena je poslovnim subjektima koja u Banci imaju otvoren transakcijski račun.

Maestro Business debitnom karticom možete podizati gotovinu i plaćati u trgovačkoj uslužnoj mreži u okviru raspoloživih eurskih sredstava na Vašem transakcijskom računu u granicama limita po kartici, u zemlji i u inozemstvu, bez rizika nošenja gotovine.

Kako do kartice
Popunjenu Pristupnicu možete predati u Vama najbližu poslovnicu/podružnicu Banke nadležnom menadžeru za odnose s klijentima ili na šalteru Banke.

Prije predaje Pristupnice svakako proučiti Opće uvjete transakcijskog poslovanja Partner banke d.d. Zagreb, a koji su sastavni dio Pristupnice i imaju karakter ugovora.

Kartica je vezana uz transakcijski račun poslovnog subjekta, a korisnici kartice su fizičke osobe koje imenuje ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog subjekta. Obavijest o preuzimanju kartice korisnik će dobiti pisanim putem.

Korištenje kartice
Maestro Business debitnu karticu za poslovne subjekte možete koristiti za:
 • podizanje gotovine na bankomatima na poslovnicama Partner banke, te na bankomatima svih drugih banaka u zemlji i inozemstvu s oznakom prihvata Maestro
 • plaćanja na svim elektroničkim POS uređajima u prodajno-uslužnoj mreži, u zemlji i inozemstvu, s oznakom prihvata Maestro
 • plaćanja na internetskim prodajnim mjestima
 • isplate na elektroničkim POS uređajima drugih banaka u zemlji i inozemstvu s oznakom prihvata Maestro
 • uvid u stanje eurskih sredstava na transakcijskom računu ukoliko Korisnik kartice ima ovlaštenje

Limiti po kartici
Limiti koje ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog subjekta može odrediti korisnicima kartica su slijedeći:
 • dnevni limit za korištenje kartice na EFT-POS uređaju - najviše 2.000,00 EUR
 • ukupni dnevni limit korištenja kartice – najviše 2.000,00 EUR
 • dnevni limit za korištenje kartice na bankomatima – najviše 650.00 EUR

Beskontaktno plaćanje
Korištenje kartice na POS uređaju može se provesti s PIN-om i bez njega. Na hrvatskom tržištu trenutno vrijedi limit za beskontaktno plaćanje u iznosu 40 EUR. Transakcije do 40 EUR provode se bez unosa PIN-a, a za transakcije u iznosu većem od 40 EUR obavezan je unos PIN-a.
Za isplate gotovog novca unos PIN-a je obavezan bez obzira na iznos transakcije.

PIN
Banka jamči poslovnom subjektu i ovlaštenim korisnicima kartice tajnost izračuna PIN-a. U slučaju da poslovni subjekt odnosno ovlašteni korisnik kartice posumnja da je netko upoznat s njegovim PIN-om, obvezuje se izmijeniti isti na bankomatu s raspoloživom uslugom promjene PIN-a. Ovlašteni korisnik kartice obvezuje se čuvati tajnost svog PIN-a i postupati s karticom i PIN-om s pažnjom dobrog gospodara. Sav rizik zloupotrebe PIN-a snosi isključivo poslovni subjekt. U slučaju pak zaborava Banka će na pismeni zahtjev poslovnog subjekta/korisnika kartice napraviti reizdavanje/reprint PIN-a.

Plaćanja na internetskim prodajnim mjestima
U cilju Vaše još sigurnije kupnje na internetskim prodajnim mjestima nudimo Vam novu metode potvrde identiteta putem soft tokena – HID Approve.

Kupnjom na internetskim prodajnim mjestima koja podupiru sigurnosni standard 3D Secure potrebno je potvrditi svoj identitet. Uz dosadašnju metodu potvrde jednokratnom zaporkom (SMS), uveli smo novu metodu potvrde identiteta soft tokenom (HID Approve) uz mogućnost korištenja biometrije.

Soft token (HID Approve) omogućava aktivaciju biometrijske potvrde identiteta. U tom slučaju, nije potrebno unositi PIN već je potrebno jednostavno učitati otisak prsta ili sken lica, ovisno o biometrijskoj metodi koju Vaš mobilni uređaj podržava. Aplikacija soft token (HID Approve) može Vas povremeno zatražiti unos PIN-a i u slučaju korištenja biometrije.

Aktivacijom biometrijske potvrde identiteta svako biometrijsko obilježje pohranjeno u Vašem mobilnom uređaju može se koristiti za potvrdu identiteta. Nemojte aktivirati biometrijsku potvrdu ako su na Vašem mobilnom uređaju pohranjeni biometrijski podaci drugih osoba (ako drugim osobama dopuštate da upotrebljavaju biometrijske podatke za otključavanje Vašeg mobilnog uređaja). Svaka potvrda identiteta nastala biometrijskim metodama pohranjenim u Vašem mobilnom uređaju smatra se Vašom potvrdom identiteta.

Banka ne pohranjuje biometrijska sredstva korisnika.

Izvješćivanje
Kartica je vezana uz transakcijski račun poslovnog subjekta te se sva korištenja kartice evidentiraju na teret eurskih sredstava na računu. Poslovni subjekt će biti upoznat o transakcijama i stanju sredstava na računu putem redovnog Izvatka o promjenama i stanju na računu.

Naknade pri izdavanju i korištenju kartice
Za troškove izdavanja kartice, kao i za troškove njenog korištenja, Banka će teretiti eurska sredstva na transakcijskom računu poslovnog subjekta u visini i na način definiran Naknadama u poslovanju s poslovnim subjektima.

Izdavanje i obnavljanje kartice
Kartica je neprenosiva i izdaje se s maksimalnim rokom važenja od 2 godine.  Prije isteka roka valjanosti postojeće kartice Banka izdaje novu s rokom valjanosti od 2 godine. Kartica će se na taj način obnavljati sve dok Korisnik kartice pisanim putem ne obavijesti Banku da više ne želi koristiti karticu ili Banka ne opozove njeno korištenje. Korisnik kartice dužan je pisanu obavijest o otkazu korištenja kartice dostaviti Banci najkasnije 30 dana prije isteka roka njene valjanosti.

Rješavanje reklamacija
Sve reklamacije vezane uz karticu možete prijaviti:
 • Osobno u poslovnici Banke
 • Telefonom na brojeve 01/4602-254, 01/4602-290
 • Slanjem poruke e-pošte na adresu ost@paba.hr

Gubitak/krađa kartice
Ukoliko izgubite ili Vam ukradu karticu, bilo u zemlji ili u inozemstvu, molimo Vas da njen nestanak odmah prijavite na dežurni telefon Službe za korisnike EGCP-a +385 1 3078 699, od 0-24 sata, ili direktno u Banci, u radno vrijeme poslovnica. Pravovremena prijava gubitka kartice je od velike važnosti jer se time onemogućuje svako njeno daljnje neovlašteno korištenje.

Nakon telefonske dojave gubitka/krađe Korisnik kartice dužan je dostaviti pisanu prijavu na propisanom obrascu Banke kojeg može podići u svakoj poslovnici Banke odnosno zatražiti na telefon broj 01/4602-254 i 01/4602-290.

Ukoliko Korisnik kartice naknadno pronađe karticu nakon prijave o gubitku/krađi istu ne smije koristiti, već je dužan o tome obavijestiti Banku, prerezati okomito karticu preko čipa i dostaviti je Banci.