O nama

Osnovni podaci
 
Sjedište: Vončinina 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 71221608291
Matični broj: 3726177
Žiro račun: 2408002-1000002870
SWIFT/BIC: PAZGHR2X
BLOOMBERG: PABA
IBAN: HR94 2408 0021 0000 0287 0
GIIN: MNVXG3.99999.SL.191


U Partner banci d.d. zaposleno je 132  djelatnika.


Temeljni kapital iznosi 11,6 milijuna eura u potpunosti privatnog kapitala.


Na dan 31.12.2023.:
• osnovni kapital iznosi 35,3 mll. eura
• regulatorni kapital iznosi 35,3 mll. eura
• ukupna aktiva iznosi 300,5 mlijuna eura
• adekvatnost kapitala je 18,79 %

Ovlašteni revizori za 2023. godinu bili su Audit d.o.o.


Povijest
 
Banka je utemeljena ratne 1991. godine, kao jedna od prvih privatnih banaka u 100% -tnom hrvatskom vlasništvu.Početni je kapital iznosio samo 11 milijuna kuna.   
1994.
Banka je dokapitalizirana II. emisijom dionica –te je dionički kapital krajem godine iznosio 5,2 milijuna EUR-a. Iste godine Banka postaje članicom SWIFT-a, društva za globalne financijske telekomunikacije.  
1997.
Provedena je  i III. emisija dionica, te je dionički kapital povećan na 11,8 milijuna EUR-a.
1999.
Osnovana je Zaklada Partner banke za obrazovanje i usavršavanje mladih financijskih stručnjaka s početnim kapitalom od 1,5 milijun kuna.
2001.
Banka danas ima podružnice osim u Osijeku, Rijeci i Splitu, i u Puli, Zadru i Varaždinu.
2002.
Banka postaje ravnopravnom članicom Hrvatske udruge banaka.
2003.
Banka je uvela P@RTNERnet - Internet bankarstvo za korporativne klijente.
2004.
Banka je član MBU-a i uvodi kartično poslovanje.
2005.
Bilanca Banke premašila je milijardu kuna, iznosila je točno 1,032 milijardu.  
2007.
Banka je uvela Multivalutni račun i Internet bankarstvo za stanovništvo.
2009.
Uvođenje PARTNERbusiness i PARTNERbusiness+ paketa posebno oblikovanih proizvoda i usluga namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima
2010.
U svibnju 2010. otvorena je nova poslovnica u Pakoštanima kao sastavni dio Regije sjeverna Dalmacija.
2012.
U uvjetima gospodarske i društvene krize Banka posluje stabilno i sigurno uz ostvarenje operativne dobiti od 13,6 milijuna kuna i povećanje jamstvenog kapitala Banke za dodatnih 10 milijuna kuna.
2014.
Banka u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta sudjeluje u provedbi kreditnog programa Kreditom do uspjeha 2014. te otvara novu poslovnicu u Splitu na lokaciji Trg Dobri.
2015.
Uprava Banke ojačana trećim članom Uprave najavljuje novi razvojni ciklus Banke.
2016.
Banka slavi 25. godina postojanja.