Opći uvjeti poslovanja

 
Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su u poslovnoj mreži, te na internet stranicama Banke.

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se zajedno s ostalim uvjetima poslovanja Banke i pojedinačnim ugovorima sklopljenim s klijentima.
 

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb: