Opći uvjeti poslovanja
 
Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su u poslovnoj mreži, te na internet stranicama Banke.

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se zajedno s ostalim uvjetima poslovanja Banke i pojedinačnim ugovorima sklopljenim s klijentima.
 

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb:
 
 
Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289