Rentna štednja

Partner banka d.d. nudi mogućnost ugovaranja rentne štednje koja Vam omogućava mjesečno raspolaganje kamatom. Raspolaganje kamatom ostvarujete putem multivalutnog tekućeg računa koji se otvara u svrhu ugovaranja rentne štednje.
 
Rentnu štednju možete ugovoriti u Poslovnicama Partner banke d.d. na sve iznose prema važećim kamatnim stopama.


Najkraći rok za ugovaranje rentne štednje je 6 mjeseci.

Ugovor o rentnoj štednji ne može se raskinuti prije isteka roka oročenja.
Ugovaranje okvirnog kredita uz osiguranje depozita ugovorenog kao rentna štednja nije moguće.