Multivalutni račun - Jedan za sve

Jednostavan pristup Vašem novcu u svakom trenutku


Obrazac o informacijama o multivalutnom tekućem računu


Zašto otvoriti multivalutni tekući račun u Partner banci?
Multivalutni tekući račun je Vaš jedinstveni poslovni račun i predstavlja ključ upravljanja vlastitim financijama. Promišljajući o jednostavnom dostupu Vašim sredstvima u Banci omogućili smo Vam raspolaganje svim a vista sredstvima  unutar jednog univerzalnog računa. Instrumenti raspolaganja sredstvima na računu koje Vam nudimo, omogućit će Vam raspolaganje novcem širom Hrvatske, ali i širom svijeta.
 
Multivalutni tekući račun mogu otvoriti sve domaće i strane fizičke osobe, bez obzira imaju li redoviti priljev ili ne.
 
Raspolaganje sredstvima računa
Sredstvima multivalutnog računa može se raspolagati putem sljedećih instrumenata:
 • bankovne kartice,
 • jednokratnog naloga,
 • naloga za isplatu,
 • trajnog naloga,
 • obavljanja transakcija putem Interneta.
 
Za svako raspolaganje računom teretit će se Vaš saldo koji predstavlja zbroj eurskih i deviznih sredstava i to na način da se umanjuje saldo u eurima, a za eventualan nedostatak sredstava teretit će se pojedina valuta, redoslijedom od najvećeg salda ka najmanjem.
 
Korištenje
Za raspolaganje sredstvima računa vlasnici računa i njihove opunomoćene osobe mogu koristi:
 • Maestro karticu, koja omogućava:
   1. kupovinu na prodajnim mjestima označenim Maestro oznakom u zemlji i inozemstvu,
   2. podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima označenim Maestro oznakom u zemlji i inozemstvu,
   3. uvid u stanje multivalutnog računa putem mreže bankomata MBNet-a,
   4. promjenu PIN-a putem mreže bankomata MBNet-a,
   5. kupovinu prepaid bonova putem mreže bankomata MBNet-a
 • čekovne blankete za plaćanje na prodajnim mjestima te isplate gotovine u drugim bankama i uredima hrvatskih Pošta;
 • gotovinske isplate na blagajni Banke.
 
Naknada
Naknada za vođenje multivalutnog tekućeg računa naplaćuje se sukladno Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama.
 
 
Prekoračenje
Iznos prekoračenja kod prvog redovitog priljeva
Banka odobrava dopušteno prekoračenje temeljem redovitih primanja po multivalutnom tekućem računu uz kamatnu stopu koja iznosi 5,99% fiksno.

Iznos prekoračenja preko odobrenog iznosa, ukoliko je nastao pripisom aktivne kamate, smatra se nedopuštenim prekoračenjem.
 

Kamata na prekoračenje
 
 
 
Prekoračenje
5,99% godišnja, fiksna sukladno Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima
 
Iznos prekoračenja preko odobrenog iznosa, ukoliko je nastao pripisom aktivne kamate, smatra se nedopuštenim prekoračenjem.
 
Zatezna kamata
Zatezna kamata na sva dospjela nenaplaćena potraživanja od građana obračunava se na način i u visini propisano važećim propisima o kamatama.

 
Za sve dodatne informacije obratite nam se u najbližoj poslovnici Partner banke.