Dječja štednja Vjeverica

Dječja štednja Vjeverica je dječji štedni račun s mogućnošću štednje u eurima (1,00% promjenjivo, godišnje).Kamata se obračunava primjenom konformne metode obračuna.
Osnovna prednost ovakve vrste štednje je postupna i sigurna štednja, kao i izbor uplate sredstava na račun prema financijskim mogućnostima.


Vjevericu mogu otvoriti djeca do navršene 18 godine života zastupana po zakonskom zastupniku ili skrbniku.


Otvaranje računa
Otvaranje računa moguće je u svim poslovnicama Banke popunjavanjem pristupnice i uz slijedeću dokumentaciju:
  • osobna iskaznica zakonskog zastupnika/skrbnika
  • domovnica/rodni list/zdravstvena iskaznica djeteta (jedan dokument na kojem je vidljiv OIB djeteta)

Uplate na račun
Uplate na račun moguće su od strane Vlasnika računa, zakonskog zastupnika/skrbnika i drugih osoba koje obavljaju uplatu u korist dječjeg računa i to:
  • u poslovnicama Banke
  • prijenosom trajnim nalogom
  • prijenosom putem P@RTNERnet usluge za građane

Raspolaganje sredstvima
Raspolagati sredstvima na računu može zakonski zastupnik/skrbnik ili opunomoćenik uz predočenje kartice i identifikacijske isprave sukladno mišljenju nadležnog Ministarstva.