Otvorena štednja

 
Partner banka d.d. je u svoju ponudu uvela otvorenu štednju - model oročavanja depozita kojim se omogućuju naknadne uplate u korist postojećeg oročenja, bez potrebe razročavanja i gubitka ugovorene kamate.
 
Ugovaranje
Otvorenu štednju mogu ugovoriti domaće i strane fizičke osobe na šalteru u Poslovnicama, odnosno Podružnicama Banke, kao i putem P@RTNERnet-a za građane.
 
Otvorena štednja može se ugovoriti uz trenutno važeće kamatne stope, promjenjive ili fiksne za kune i devize, sukladno Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.
 
Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi, koja se mijenja ovisno o visini i dinamici naknadnih uplata.
 
Minimalni iznos oročenja iznosi 1.000,00 kn, odnosno protuvrijednost u drugim valutama.
 
Naknadne uplate
Naknadne uplate mogu biti gotovinske i bezgotovinske DIREKTNO na račun oročenja. Isplate nisu moguće prije isteka oročenja osim u slučaju prijevremenog raskida ugovora.
 
Minimalni iznos naknadnih uplata iznosi 200 kn, odnosno protuvrijednost u drugim valutama.
 
Raspolaganje
Oročenim depozitom i pripadajućom kamatom otvorene štednje može se raspolagati istekom roka oročenja, odnosno ranije u slučaju prijevremenog raskida ugovora.
 
U slučaju prijevremenog raskida ugovora, razročava se cjelokupni iznos i isplaćuje se a'vista kamatna stopa.
Kod oročenja s prolongatom, prilikom prijevremenog raskida ugovora kamata se korigira samo za razdoblje od posljednjeg prolongata do dana raskida ugovora.