CLASSIC+ štednja - AKCIJA

za bolje upravljanje Vašim financijama

CLASSIC+ štednja je posebno osmišljena štednja za klijente koji žele sigurnost i atraktivne fiksne prinose na kraći rok, te ne planiraju iznos štednje povećavati tijekom razdoblja oročenja. Štednja je dodatno stimulativna za partner.LOYALTY klijente kod kojih nagrađujemo lojalnost te im omogućujemo bonus dodatak na redovnu  kamatnu stopu od +0,30 postotnih poena.

Ukoliko Vam sredstva djelomično budu trebala ranije, umjesto razročenja i gubitka atraktivne stečene kamate, za Vas smo pripremili poseban dopušteni minus kojeg možete aktivirati u slučaju potrebe za sredstvima te s posebno stimulativnim uvjetima za partner.LOYALTY klijente.

FIKSNA KAMATNA STOPA
Razdoblje Kamatna stopa partner.LOYALTY bonus Kamatna stopa
 partner.LOYALTY
1 mjesec 1,00% +0,30 p.p. 1,30%
3 mjeseca 1,30% 1,60%
6 mjeseci 2,10% 2,40%
12 mjeseci 2,75% 3,05%


partner.LOYALTY klijenti
Nagrađujemo Vašu vjernost tako da svi klijenti koji imaju ugovoreno on-line bankarstvo partner.mobile ili partner.net te imaju redovna mjesečna primanja na multivalutni tekući partner.račun tijekom cijelog razdoblja ugovorene štednje, ostvaruju pogodnosti partner.LOYALTY programa vjernosti:

  • partner.LOYALTY bonus dodatak na važeće kamatne stope za CLASSIC+ štednju:
     
partner.mobile ili partner.net +0,15 p.p.
redovna primanja na partner.račun +0,15 p.p.

  • mogućnost ugovaranja povlaštenog lombardnog dopuštenog minusa po tekućem računu ili kredita koji se na zahtjev klijenta odobrava temeljem CLASSIC+ štednje uz povoljnije uvjete:
     
Iznos kredita/minusa do 95% iznosa CLASSIC+ štednje
Kamatna stopa, fiksna +1,35 p.p na kamatnu stopu na CLASSIC+ štednju
Naknada za obradu zahtjeva bez naknade
Rok dospijeća na dan dospijeća CLASSIC+ štednje

OSTALI UVJETI

Deponenti Štednja mogu ugovoriti klijenti koji imaju ugovoren redovan multivalutni tekući račun u banci.
Minimalni iznos štednje 1.000,00 €
Način ugovaranja Jednokratna uplata bez mogućnosti naknadnih uplata.
Ugovor se sklapa bez mogućnosti prolongata.
Kamate Iskazana kamatna stopa je godišnja, fiksna.
Kamata se obračunava mjesečno primjenom konformne metode obračuna, a isplaćuje na račun klijenta na kraju roka oročenja
Prijevremeno razročenje Štednju je moguće prijevremeno razročiti uz obvezu najave banci. U tom slučaju banka će napraviti reobračun kamate od dana ugovaranja do dana razročenja primjenom a'vista kamatne stope uz naplatu naknade za prijevremeno razročenje.
Dopušteni minus Na zahtjev klijenta mogućnost ugovaranja dopuštenog minusa po tekućem računu za klijente koji nisu u partnerLOYALTY programu:
  • iznos: do 95% iznosa Clasic štednje
  • kamatna stopa: +1,50 p.p veća od kamatne stope na CLASSIC+ štednju, godišnje
  • naknada za obradu zahtjeva: 15 €, jednokratno
  • rok dospijeća: na dan dospijeća štednje
partner.LOYALTY
program vjernosti
Klijent ima pravo na pogodnosti iz partner.LOYALTY programa vjernosti samo ukoliko tijekom važenja ugovora o štednji cijelo vrijeme ispunjava uvjete za status partner.LOYALTY klijenta temeljem kojih je dobio pogodnosti. U suprotnom, Banka ima pravo date pogodnosti i bonus ukinuti te najkasnije s danom krajnjeg roka oročenja napraviti reobračun kamata prema važećim uvjetima proizvoda koji ne uključuje pogodnosti partner.LOYALTY programa.
Osiguranje štednje Štedni ulozi osigurani su kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita do visine 100.000,00 € po klijentu. Više informacija možete dobiti u Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita, Jurišićeva 1/II, Zagreb ili na stranici www.haod.hr.

Sve ostale informacije o CLASSIC+ štednji te o ostalim proizvodima i uslugama Banke potražite na www.paba.hr, na telefon 01/4602-222 ili nas slobodno kontaktirajte u najbližoj poslovnici.

Letak CLASSIC+ štednja možete skinuti ovdje.