PREMIUM.FIX štednja - AKCIJA

atraktivna dugoročna otvorena štednja uz fiksnu kamatu

PREMIUM.FIX štednja je posebno osmišljena štednja za klijente koji žele sigurnost i atraktivne fiksne prinose na duži rok te planiraju sukcesivno uplaćivati na štednju u dužem razdoblju, uz već ugovorenu atraktivnu fiksnu kamatnu stopu bez obzira na preostali rok oročenja i kretanje kamatnih stopa na tržištu.

Ova štednja posebno je stimulativna za partner.LOYALTY klijente kod kojih nagrađujemo lojalnost te im omogućujemo i dodatnu premiju 10% na obračunatu kamatu i povlašteni dopušteni minus do 6% iznosa štednje bez kamata.

FIKSNA KAMATNA STOPA

Razdoblje Kamatna stopa partner.LOYALTY premija Ukupni prinos (EKS)
partner.LOYALTY
12 mjeseci 2,60% + 10%
obračunate kamate
2,860%
18 mjeseca 2,65% 2,915%
24 mjeseci 2,25% 2,475%
36 mjeseci 2,05% 2,255%

Za klijente koji ne zadovoljavaju uvjete partnerLOYALTY programa EKS je jednak iskazanoj kamatnoj stopi.

partner.LOYALTY klijenti

Nagrađujemo Vašu vjernost tako da svi klijenti koji imaju ugovoreno on-line bankarstvo partner.mobile ili partner.net te primaju redovna mjesečna primanja na multivalutni tekući partner.račun tijekom cijelog razdoblja ugovorene štednje, ostvaruju pogodnosti partner.LOYALTY programa vjernosti:

PREMIUM.FIX
štednja
premija
+10%
obračunate kamate
partner.LOYALTY
dopušteni minus
kamatna stopa
0%
do 6% iznosa štednje
 
  • mogućnost ugovaranja na zahtjev klijenta povlaštenog lombardnog dopuštenog minusa po tekućem računu ili kredita u višem iznosu temeljem PREMIUM.FIX štednje na isti rok uz povoljnije uvjete:

Iznos minusa/kredita: 6,1% do 50,0% iznosa PREMIUM.FIX štednje

Kamatna stopa: +0,90 p.p na kamatnu stopu na PREMIUM.FIX štednju, fiksna

Bez naknade za obradu
Iznos minusa/kredita: 50,1% do 95,0% iznosa PREMIUM.FIX štednje

Kamatna stopa: +1,15 p.p na kamatnu stopu na PREMIUM.FIX štednju, fiksna

Bez naknade za obradu


OSTALI UVJETI

Deponenti Štednju mogu ugovoriti klijenti koji imaju otvoren redovan multivalutni tekući račun u banci te imaju ugovoreno on-line bankarstvo partner.mobile ili partner.net
Minimalni iznos štednje 1.000,00 €
Način ugovaranja Sukcesivne uplate na štednju bez ograničenja i potrebne najave.
Ugovor se sklapa bez mogućnosti prolongata.
Kamate Iskazana kamatna stopa je godišnja, fiksna.
Kamata se obračunava mjesečno, primjenom konformne metode obračuna, a isplaćuje na račun klijenta na kraju roka oročenja.
Premija na kamatu Za partner.LOYALTY klijente koji ispunjavaju uvjete čitavo ugovoreno razdoblje, na kraju razdoblja obračunava se i isplaćuje dodatno i premija na kamatu u visini 10% ukupne obračunate kamate.
Prijevremeno razročenje Štednju je moguće prijevremeno razročiti uz obvezu najave banci i naplatu naknade za prijevremeno razročenje. U tom slučaju banka će reobračunati kamate od dana ugovaranja do dana razročenja primjenom kamatne stope:
  • najava 30 dana i više: reobračun primjenom kamatne stope od 1,00%, godišnje
  • najava 3-29 dana: reobračun primjenom kamatne stope od 0,75%, godišnje
U slučaju prijevremenog razročenja ne obračunava se redovna kamata ni premija.
Dopušteni minus Na zahtjev klijenta mogućnost ugovaranja dopuštenog minusa po tekućem računu za klijente koji nisu u partner.LOYALTY programu, a uvjeti ovise o visini minusa u odnosu na iznos PREMIUM.FIX štednje te kamatnoj stopi na štednju:
  • iznos: do 3% iznosa štednje - kamatna stopa: 0,00%
  • iznos: 3,1% do 50,0% iznosa štednje - kamatna stopa: +1,05 p.p. veća od kamatne stope na PREMIUM.FIX štednju, godišnje
  • iznos: 50,1% do 95,0% iznosa štednje - kamatna stopa: +1,30 p.p. veća od kamatne stope na PREMIUM.FIX štednju, godišnje
  • naknada za obradu zahtjeva: 15 €, jednokratno
  • rok dospijeća: na dan dospijeća PREMIUM.FIX štednje.
Kod prijevremenog razročenja ne radi se reobračun kamate na dopušteni minus. 
partner.LOYALTY
program vjernosti
Klijent ima pravo na pogodnosti iz partner.LOYALTY programa vjernosti samo ukoliko tijekom važenja ugovora o štednji cijelo vrijeme ispunjava uvjete za status partner.LOYALTY klijenta temeljem kojih je dobio pogodnosti. U suprotnom, Banka ima pravo date pogodnosti i premiju mu ukinuti te najkasnije s danom krajnjeg roka oročenja napraviti reobračun kamata prema važećim uvjetima proizvoda koji ne uključuje pogodnosti partner.LOYALTY programa.
Osiguranje štednje Štedni ulozi osigurani su kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita do visine 100.000,00 € po klijentu. Više informacija možete dobiti u Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita, Jurišićeva 1/II, Zagreb ili na stranici www.haod.hr

Sve ostale informacije o PREMIUM.FIX štednji te o ostalim proizvodima i uslugama Banke potražite na www.paba.hr, na telefon 01/4602-222 ili nas slobodno kontaktirajte u najbližoj poslovnici.

Letak PREMIUM.FIX štednja možete skinuti ovdje.