partner0%*hamag investicijski krediti - krediti već od 0% kamate uz jamstvo HAMAG-BICRO

Partner banka d.d. u suradnji s HAMAG-BICRO nudi jedinstvene kredite za ulaganje u dugotrajnu imovinu u skladu s Programom ESIF Pojedinačna jamstva. Partner banka odobrava kreditna sredstva, a HAMAG-BICRO izdaje Jamstvo za uredan povrat dijela glavnice kredita i osigurava sredstva za subvenciju kamate do polovice iznosa ukupne kamate po kreditu iz otplatnog plana Banke.


Iznos kredita
 • od 200.000 Eur do 2.500.000 Eur u kunskoj protuvrijednosti


Namjena kredita
 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata i/ili ulaganje u novu opremu (bez PDV-a)
 • obrtna sredstva do max 30% od iznosa kredita s tim da se iz kredita ne financira PDV

Rok i način korištenja
 • za osnovna sredstva isplatom na račun dobavljača temeljem odgovarajuće dokumentacije
 • za obrtna sredstva isplatom na račun Korisnika kredita 
 • rok korištenja do 12 mjeseci

Rok otplate
 • do 10 g. za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih objekata
 • do 7 g. za kupnju nove opreme

Način otplate
 • povrat tijekom cijele godine u jednakim mjesečnim/tromjesečnim anuitetima ili ratama
 • za investicije u turizmu mogućnost otplate u jednakim ili nejednakim ratama svakog prvog u mjesecu počevši od 01.06. do 01.11.

Kamatna stopa
 • HAMAG-BICRO odobrava subvenciju kamate do visine max 50% obračunate kamate iz otplatnog plana
 • HAMAG-BICRO subvenciju kamate isplaćuje direktno Banci sukladno otplatnom planu od dana prijenosa kredita u otplatu
 • tijekom isplate subvencije, Korisnik kredita plaća razliku između subvencionirane kamate i ukupne kamate
 • nakon što HAMAG-BICRO isplati odobreni iznos subvencije, Korisnik kredita nastavlja dalje plaćati ukupnu kamatu sukladno otplatnom planu

Subvencija kamate HAMAG-BICRO
 • subvencija se odobrava za ulaganje u sektoru: C - prerađivačka industrija, I - djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, R - umjetnost, zabava i rekreacija, H -  prijevoz i skladištenje (samo šifre 50.1 i 50.3) prema NKD 2007

Naknada
 • za obradu zahtjeva za kredit: 1,00% od iznosa kredita, jednokratno

Instrumenti osiguranja

Ovise o iznosu kredita i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita, a mogu biti:

 • zadužnice Korisnika kredita
 • jamstvo HAMAG-BICRO za uredan povrat 50% - 80% glavnice kredita
 • založno pravo na nekretnini koja je predmet ulaganja i/ili nekoj drugoj  stambenoj/poslovnoj nekretnini (uz policu osiguranja od osnovnih opasnosti)

Ostali uvjeti
 • nije potreban povijesni status klijenta, ali je obvezno otvaranje poslovnog računa u Banci te obavljanje platnog prometa
 • zaključenje Ugovora o financijskom nadzoru sukladno Odluci HAMAG-BICRO o odobrenju Jamstva

Način podnošenja zahtjeva za kredit

Zahtjev za kredit dostavlja se u Banku zajedno s potrebnom dokumentacijom za odobrenje kredita. Nakon odobrenja kredita, Banka podnosi Zahtjev za odobrenje jamstva i subvencije kamate u HAMAG-BICRO zajedno s propisanom dokumentacijom. 

Rok za provedbu ovog Programa je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do konca 2020. godine.

Letak s informacijom o uvjetima kredita možete preuzeti ovdje.