PARTNER-SMS servis

Korištenjem PARTNER-SMS servisa, svakodnevno su Vam dostupne informacije vezano za poslovanje po računu – stanje sredstava na računu iz izvatka, promptna informacija o priljevu na račun i trenutno raspoloživo stanje sredstava na računu. Navedene podatke primit ćete na zaslon mobilnog telefona kojeg ste odredili u Pristupnici. Primanje poruka moguće je i na više mobilnih telefona navedenih u Pristupnici.

Naknade
Naknadu za korištenje PARTNER-SMS servisa Banka naplaćuje mjesečno, prema opsegu izvršenih usluga.


 
Popunite i ovjerite Pristupnicu za korištenje Servisa  
Predajte popunjenu i ovjerenu Pristupnicu u bilo koju poslovnicu Banke odnosno dostavite poštom
 
Nakon obrade Pristupnice, kontaktirat će Vas djelatnik Banke i obavijestiti o aktiviranju Servisa
 
Nakon aktiviranja Servisa, ovisno o opsegu odabranih usluga Servisa, Banka će Vam dostavljati kratke poruke sa informacijama o prometu i stanju po računu na zaslon Vašeg mobilnog telefona. Upute i opis pojedinih usluga Servisa možete provjeriti u dokumentu  
U slučaju problema pri korištenju Servisa, potrebno je kontaktirati zadužene djelatnike Banke