P@RTNERnet za poslovne subjekte

Usluga P@RTNERnet Internet bankarstva u poslovanju po Vašim transakcijskim računima u Banci omogućava Vam:

 • zadavanje naloga za plaćanje u zemlji (pojedinačnim unosom naloga ili učitavanjem naloga iz unaprijed pripremljene datoteke u FINA formatu), za tekući datum izvršenja ili unaprijed,
 • zadavanje naloga za plaćanje u inozemstvo,
 • zadavanje naloga za kupnju deviza,
 • zadavanje naloga za otkup deviza,
 • jednostavno i brzo kreiranje nalogana temelju unaprijed pripremljenih predložaka,
 • uvid u stanje sredstava na transakcijskom računu po pojedinoj valuti,
 • pregled prometa po transakcijskom računu, po pojedinoj valuti,
 • pregled svih transakcija zadanih na teret transakcijskog računa bez obzira na mjesto zadavanja (Banka ili putem P@RTNERneta),
 • ispis pregleda i izvadaka po transakcijskom računu u pdf formatu,
 • preuzimanje izvadaka u elektroničkom obliku,
 • preuzimanje izvadaka u elektroničkom obliku za ostale valute po transakcijskom računu,
 • povoljniju naknadu za zadavanje naloga za plaćanje, kao i preuzimanje izvadaka po transakcijskim računima bez naknade.

Naknade

Naknadu za korištenje usluge P@RTNERnet INTERNET BANKARSTVA Banka naplaćuje mjesečno, prema opsegu korištenja  Usluge.

  

Popunite i ovjerite Pristupnicu za korištenje Servisa  
Predajte popunjenu i ovjerenu Pristupnicu u bilo koju poslovnicu Banke odnosno dostavite poštom  
nakon obrade Pristupnice, kontaktirat će Vas djelatnik Banke, kako biste preuzeli korisnički paket;  
Korisnički paket preuzimate u Banci, Vončinina 2, dok se klijentima izvan Zagreba, korisnički paket dostavlja poštom  
Nakon potpisivanja Izjave o preuzimanju Korisničkog paketa od strane osobe određene za administratora korištenja Usluge i dostavljanja iste Banci, aktivira se korištenje Usluge  
U slučaju problema pri korištenju Servisa, potrebno je kontaktirati zadužene djelatnike Banke