Revolving okviri

Kako bi svojim klijentima brzo i kvalitetno pružila uslugu Banka može odobriti Revolving okvire iz kojih se na brz i jednostavana način mogu koristiti ugovoreni proizvodi (krediti, garancije, akreditivi). Postoji više vrsta revolving okvira:

Ukupan iznos okvira
U skladu s bonitetom Korisnika okvira. Za svaki pojedinačni proizvod ugovaraju se maksimalni okvirni iznosi.

Način korištenja
Podnošenjem zahtjeva u skladu s uvjetima okvira bez dostavljanja financijske dokumentacije, bez dodatne obrade i bez dodatnih potpisivanja Ugovora.

Unutar odobrenih iznosa okvira i u skladu s uvjetima okvira moguće je kombinirati različite proizvode ovisno o potrebama Korisnika okvira. Po povratu pojedinog proizvoda iz okvira moguće je ponovno koristiti okvir.

Rok korištenja
Do 12 mjeseci

Instrumenti osiguranja
Ovise o iznosu kredita i kreditnoj sposobnosti Korisnika okvira, a mogu biti:

  • vlastite mjenice i zadužnice Korisnika okvira
  • jamstva drugih pravnih i fizičkih osoba
  • cesije potraživanja od kvalitetnih društava
  • prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini/pokretnini/dionicama/udjelima
  • namjenski oročeni depoziti ...