Krediti - ustupanje potraživanja

Ukoliko imate potraživanje od kvalitetnih tvrtki koje dospijevaju za nekoliko mjeseci, a novčana sredstva za redovno odvijanje Vaše poslovne aktivnosti su Vam potrebna odmah, možete od Banke zatražiti kratkoročni kredit uz ustupanje potraživanja na Banku. Ukupan ustupljeni iznos potraživanja dobijete odmah, dok se Banka naplaćuje temeljem potpisanog Ugovora o cesiji od Vašeg dužnika po dospijeću potraživanja.

Iznos kredita
Do ukupnog iznosa ustupljenih potraživanja.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u eurima

Način korištenja
Jednokratno, isplatom u korist računa Korisnika kredita u Banci ili prema nalogu Korisnika kredita

Rok vraćanja
Najduže u roku od 12 mjeseci od dana odobrenja

Način vraćanja
Po dospijeću ustupljenih potraživanja naplatom od Vašeg dužnika (cesusa). U slučaju ne plaćanja obaveze od vašeg dužnika Banka svoja potraživanja prenosi na Vas.

Kamatna stopa
Ovisi o kreditnoj sposobnosti i bonitetu komitenta, te obujmu njegovog ukupnog poslovanja s Bankom. Kamata se obračunava i plaća mjesečno.

Instrumenti osiguranja
  • mjenice i zadužnice Korisnika kredita
  • Ugovor o cesiji


 

Ispunite Zahtjev za kredit  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za kredit moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima