Dopušteno prekoračenje

Za brzo i jednostavno korištenje kreditnih sredstava Partner banka Vam nudi mogućnost korištenja dopuštenog prekoračenja po Vašem poslovnom računu u Banci.

Iznos kredita
Ovisi o potrebi i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita

Namjena kredita
Poboljšanje tekuće likvidnosti

Način korištenja
Dovođenjem računa u dopušteno prekoračenje

Rok vraćanja
Najduže u roku od 12 mjeseci od dana odobrenja

Kamatna stopa
Ovisi o kreditnoj sposobnosti i bonitetu komitenta, te obujmu njegovog ukupnog poslovanja s Bankom

Instrumenti osiguranja
Ovise o iznosu kredita i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita, a mogu biti:
  • vlastite mjenice i zadužnice Korisnika kredita
  • jamstva drugih pravnih i fizičkih osoba
  • cesije potraživanja od kvalitetnih društava
  • prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini/pokretnini/dionicama/udjelima
  • namjenski oročeni depoziti ...


 

Ispunite Zahtjev za kredit  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za kredit moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima