KREDITOM DO USPJEHA 2014 – MJERA 1

Partner banka d.d. u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i županijama nudi kredite uz subvenciju kamate za financiranje projekata iz prihvatljivih proizvodnih i uslužnih djelatnosti sukladno Programu „Kreditom do uspjeha 2014“ mjera 1 – „Kreditom do konkurentnosti“.  

Iznos kredita

 • najniži  iznos:   100.000,00 kn
 • najviši iznos: 5.000.000,00 kn

Valuta kredita

 • u kunama s valutnom klauzulom vezano na EUR

Namjena kredita

 • kupnja, izgradnja, uređenje i proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
 • kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme
 • obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita

Rok i način korištenja kredita

 • za osnovna sredstva isplatom na račun dobavljača temeljem odgovarajuće dokumentacije u visini od najmanje 90%
 • za obrtna sredstva isplatom na račun Korisnika kredita uz obvezno pravdanje   dokumentacijom za namjensko korištenje kredita
 • rok korištenja do 12 mjeseci

Rok  otplate, poček i dinamika otplate

 • otplata do 10 god.- kupnja, izgradnja, uređenje/proširenje gospodarskih objekata
 • otplata do 7 god. - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme 
 • poček se računa u rok otplate i iznosi: do 2 god.
 • dinamika otplate u dogovoru s Bankom

Kamatna stopa

 • promjenjiva, do najviše 7,00% godišnje
 • promjenjiva, do najviše 6,50% godišnje uz jamstvo HAMAG BICRO
 • Ministarstvo subvencionira kamatu s 1 p.p. za projekte iz uslužne djelatnosti i 2 p.p. za projekte iz proizvodne djelatnosti
 • svaka pojedina Županija/Grad Zagreb dodatno subvencionira kamatu ovisno o svojoj Odluci

Naknada

 • do 0,50%  od odobrenog iznosa kredita

Instrumenti osiguranja

 • uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
 • moguće jamstvo HAMAG BICRO

Način podnošenja zahtjeva za kredit

Zahtjev za kredit zajedno s propisanom dokumentacijom podnosi se na odobrenje i u županiju i u Banku. Zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava osiguranih za subvenciju kamate u Državnom proračunu RH i proračunu Županije/Grada Zagreba.

Rok za provedbu ovog Programa je do iskorištenja sredstava za subvenciju kamate, a najkasnije do konca 2018. godine.

Letak s informacijom o uvjetima kredita možete preuzeti ovdje.