Okvirni krediti

Posebnu pogodnost Banka nudi svojim klijentima odobravanjem okvirnog kredita po multivalutnom tekućem računu.
 

Banka će odobriti okvirni kredit po multivalutnom tekućem računu ukoliko vlasnik računa ima u Banci namjenski oročena kunska ili devizna sredstva ili ukoliko druga osoba ustupa svoja namjenski oročena kunska ili devizna sredstva kao osnov za odobrenje okvirnog kredita.
 
Okvirni kredit odobrava se u kunama.
 
Iznos okvirnog kredita
Okvirni kredit odobrava se maksimalno 95% iznosa oročenog kunskog depozita, maksimalno 90% iznosa oročenog depozita u EUR-ima, odnosno maksimalno 80% inosa oročenog depozita u ostalim valutama, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Banke na dan ugovaranja.
 
Rok korištenja okvirnog kredita
Rok korištenja okvirnog kredita istovjetan je ugovorenom roku oročenih sredstava.
Okvirni kredit dospijeva na dan dospijeća oročenog depozita koji služi kao osiguranje povrata kredita.
 
Naknade
0,50% od iznosa kredita, min. 200,00 kn – max. 1.000,00 kn
 
Kamatna stopa
Kamatna stopa je promjenjiva ili fiksna, a utvrđuje se i mijenja Odlukom o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima.
 

 

 
 
Okvirni krediti
Kamatna stopa jednaka je kamatnoj stopi na depozit uvećano za 1,90 p.b. ako se radi o kunskom depozitu, odnosno 2,30 p.b. ako se radi o deviznom depozitu.

 

 
Kamata se obračunava jednom mjesečno, na zadnji dan u mjesecu, knjiži se i naplaćuje iz raspoloživog salda na multivalutnom tekućem računu ili kod prve uplate.
 
Efektivna kamatna stopa
Izračun EKS temelji se na nominalnoj kamatnoj stopi uključujući sve troškove kredita koji se plaćaju Banci.
 
Nedopušteno prekoračenje i otkaz ugovora
Ako se odobreni iznos okvirnog kredita prekorači, na iznos nedopuštenog prekoračenja obračunava se zatezna kamata propisana zakonom.
Ukoliko vlasnik računa ne podmiri iznos nedopuštenog prekoračenja u roku od 15 dana, Banka može otkazati Ugovor o okvirnom kreditu, a dug naplatiti iz založenih depozitnih sredstava.

Banka ima pravo zatražiti drugu dodatnu dokumentaciju.

Za sve dodatne informacije obratite nam se u najbližoj poslovnici Partner banke.

 


 
Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: korisnik)  
Prikupite potrebnu dokumentaciju