Nova verzija PABA Tokena

Poštovani,

Kako bismo Vam omogućili jednostavnije korištenje soft tokena te u cilju unapređenja stabilnosti i sigurnosti, od 08.02.2021. uvodimo novu verziju soft tokena.
Za aktivaciju nove verzije soft tokena bit će potrebno preuzeti novi PABA Token koji nudi jednostavnije korištenje dvije usluge u jednom soft tokenu: token za internet bankarstvo i token za autentifikaciju i autorizaciju kartičnih platnih transakcija.
08.02.2021. ćete na mobitel dobiti SMS poruku na koju je potrebno odgovoriti riječju ACT za aktivaciju, a potom će Vas kontaktirati naš djelatnik i dati daljnje upute.

Detaljnije informacije o preuzimanju novog PABA Tokena možete pročitati u Uputi za PABA Token.

Vaša Partner banka