Obavijest o izmjenama i dopunama uvjeta poslovanja u primjeni od 01. siječnja 2023. godine

Obavještavamo Vas o izmjenama i dopunama Općih uvjeta transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba, Općih uvjeta za partner.mobile za fizičke osobe, Općih uvjeta za poslovanje sa sefovima, Naknada u poslovanju s fizičkim osobama i Terminskog plana Banke.

Također, obavještavamo Vas o izmjenama i dopunama Općih uvjeta transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata, Općih uvjeta za partner.mobile za poslovne subjekte i Naknada u poslovanju s poslovnim subjektima.

Od 01. siječnja 2023. godine stupaju na snagu novi Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba, a  Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba od 19. listopada 2020. godine se stavljaju van snage. 

Iz Općih uvjeta transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba izdvojili smo odredbe za poslovanje sa sefovima u nove Opće uvjete za poslovanje sa sefovima koji stupaju na snagu od 01. siječnja 2023. godine.

Odredbe Općih uvjeta za partner.mobile za fizičke osobe ugrađene su u nove Opće uvjete transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba koji stupaju na snagu od 01. siječnja 2023. godine te se s istim datumom stavljaju van snage Opći uvjeti za partner.mobile za fizičke osobe od 02. rujna 2022. godine.

Od 01. siječnja 2023. godina stupaju na snagu novi Opći uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata, a Opći uvjeti  transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata od 19. listopada 2020. godine i Opći uvjeti za partner.mobile za poslovne subjekte od 02. rujna 2022. godine stavljaju se van snage. Odredbe Općih uvjeta za partner.mobile za poslovne subjekte ugrađene su u nove Opće uvjete transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata.

Nove Naknade u poslovanju s fizičkim osobama i Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima, kao i Terminski plan Banke prilagođeni su u skladu s uvođenjem eura kao službene valute u RH i stupaju na snagu 01. siječnja 2023. godine.   
 

Izmjene u Općim uvjetima transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba

 • izmijenili smo odredbe koje se referenciraju na domicilnu valutu (valuta kuna je zamijenjena valutom euro) – depozit, transakcijski račun, depozitni račun, štedna knjižica
 • brisali smo pojmove i odredbe koje se odnose na zaštitu podataka koje su već sadržane u Informacijom o zaštiti osobnih podataka
 • izmijenili smo definiciju pojma rezident
 • dopunili smo definiciju Okvirnog ugovora čiji smo sadržaj proširili i na Politiku upravljanja prigovorima
 • izmijenili smo i brisali odredbe o upravljanju prigovorima koje su prenesene u novu Politiku upravljanja prigovorima
 • brisali smo NKSInst platni sustav i dodali EuroNKSInst platni sustav
 • brisali smo definiciju kreditnog transfera nacionalnog u kunama
 • dodali smo definicije elektroničkog plaćanja, biometrijske autentifikacije, te izmijenili definicije autentifikacijskih uređaja (hard token, soft tokeni)
 • mijenja se maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja te od 01.01.2023. godine u Republici Hrvatskoj iznosi 40 eura, a u inozemstvu 50 eura
 • dodali smo definiciju radnog dana za platne naloge u eurima
 • izmijenili smo odredbe ograničenja uplata po transakcijskom računu i ukinuli ograničenje za gotovinske devizne uplate u korist transakcijskog računa, kao i ograničenja za prijenos deviznih sredstava između transakcijskih računa fizičkih osoba
 • odredbe Općih uvjeta za partner.mobile za fizičke osobe integrirali smo u Opće uvjete transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba i dodali partner.mobile kao instrument raspolaganja sredstvima, način iniciranja i/ili način potpisa platnog naloga
 • izmijenili smo odredbe o terećenju transakcijskog računa za transakcije po multivalutnom računu putem Debitne kartice, kao i odredbe o terećenju transakcijskog računa kada Banka izvršava plaćanje s transakcijskog računa
 • preračunali smo iznos stanja na transakcijskom računu u odredbama o otkazivanju ili raskidanju Okvirnog ugovora
 • izmijenili smo listu dozvoljenih platnih naloge po transakcijskom računu
 • izmijenili smo odredbe za kreditni transfer nacionalni – instant i maksimalni iznos ovog kreditnog transfera (100.000 eura)
 • izmijenili smo odredbe o provođenju platnih naloga s obzirom na radi dan i radni dan za platne naloge u eurima
 • izmijenili smo odredbe o naplati transakcija učinjenih debitnom karticom i pripadajućih kamata
 • dopunili smo odredbe o prestanku važenja okvirnog ugovora u dijelu otkaza ili raskida Okvirnog ugovora od strane Banke
 • brisali smo odredbe vezane uz sefove iz Općih uvjeta transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba i izdvojili ih u nove Opće uvjete za korištenje sefova
 • izmijenili smo odredbe o naplati naknada, troškova i tečaja u dijelu koji se referencira na domicilnu valutu
 • dopunili smo obveze klijenta u odredbama koje se odnose na ažuriranje podataka ili ispunjavanje obveza temeljem važeće regulative
 • izmijenili smo odredbe o bankovnoj tajni
 • izmijenili smo odredbe o zaštiti osobnih podataka
 • izmijenili smo završne odredbe

Izmjene u Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama i Naknadama u poslovanju s poslovnim subjektima

 • brisali smo tarifne stavke platnih naloga u kunama
 • dodali smo nove tarifne stavke za nacionalne instant platne naloge u eurima uz zadržavanje iste cijene kao za nacionalni instant platni nalog u kunama
 • uredili smo nazive tarifnih stavki u kojima se navodi valuta kuna i nazive tarifnih stavaka koje se odnose na gotovinske transakcije u stranim valutama
 • uredili smo naslove i nazive tarifnih stavaka koje su se odnosile na strane valute različite od eura te se sada zovu samo strane valute
 • prilagodili smo razrede platnih naloga na način da smo ih proširili (povećali) te će sada klijenti plaćati manju naknadu za isti iznos platnog naloga

Izmjene u Terminskom planu Banke

 • brisali smo platne transakcije za transakcije u kunama
 • dodali smo platne transakcije za nacionalne instant platne naloge u eurima
 • uredili smo nazive platnih transakcija
 • uskladili smo nazive platnih transakcija koji se odnose na gotovinske transakcije u stranim valutama
 • izmijenili smo vrijeme primitka za nacionalne kreditne transfere/naloge za plaćanje u eurima: krajnje vrijeme primitka nacionalnog platnog naloga u eurima iniciranog on-line bankarstvom je 16:30, dok je u poslovnici Banke krajnje vrijeme primitka 15:30
 • dodali smo definiciju radnog dana za platne naloge u eurima
 • odredili smo iznos za najavu gotovinskih isplata u eurima

Izmjene u Općim uvjetima transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata

 • izmijenili smo odredbe koje se referenciraju na domicilnu valutu (valuta kuna je zamijenjena valutom euro) – transakcijski račun, platni promet i drugo
 • dopunili smo definiciju Okvirnog ugovora čiji smo sadržaj proširili i na Politiku upravljanja prigovorima
 • brisali smo NKSInst platni sustav i dodali EuroNKSInst platni sustav
 • dodali smo definicije elektroničkog plaćanja, biometrijske autentifikacije, te izmijenili definicije autentifikacijskih uređaja (hard token, soft tokeni)
 • mijenja se maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja te od 01.01.2023. godine u Republici Hrvatskoj iznosi 40 eura, a u inozemstvu 50 eura
 • dodali smo definiciju radnog dana za platne naloge u eurima
 • dopunili smo definicije ovlaštenog korisnika i administratora
 • mijenja se iznos za kupoprodaju deviza po povlaštenom tečaju za klijente koji imaju ugovoren paket te iznosi 5.000,00 eura
 • odredbe Općih uvjeta za partner.mobile za fizičke osobe integrirali smo u Opće uvjete transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba i dodali partner.mobile kao instrument raspolaganja sredstvima, način iniciranja i/ili način potpisa platnog naloga
 • izmijenili smo odredbe za nacionalni nalog za plaćanje – instant i maksimalni iznos ovog platnog naloga (100.000 eura)
 • izmijenili smo odredbe o provođenju platnih naloga s obzirom na radi dan i radni dan za platne naloge u eurima
 • izmijenili smo odredbe o naplati transakcija učinjenih debitnom karticom i pripadajućih kamata
 • brisali smo pametne kartice kao način autorizacije
 • izmijenili smo odredbe o naplati naknada, troškova i tečaja u dijelu koji se referencira na domicilnu valutu
 • izmijenili smo informacije o osiguranju depozita
 • izmijenili smo odredbe o bankovnoj tajni
 • izmijenili smo odredbe o zaštiti osobnih podataka
 • izmijenili smo završne odredbe
 
 
Stanovništvo – novi opći uvjeti
Stanovništvo – nove naknade
 
Poslovni subjekti – novi opći uvjeti
Poslovni subjekti – nove naknade
 
Terminski plan