Promjena uvjeta korištenja PARTNER paketa

Od 01.08.2022. godine stupaju na snagu novi uvjeti korištenja PARTNER paketa za postojeće i nove korisnike paketa za usluge platnog prometa. Promjena se odnosi na smanjenje povlaštenih kamatnih stopa na sredstva na transakcijskom računu korisnika paketa PARTNER.business+, PARTNER.mali poduzetnik i PARTNER.paket za udruge.  Ujedno je za sve korisnike paketa predviđena usluga korištenja Mobilnog bankarstva bez naknade za ugovaranje i bez mjesečne naknade za korištenje usluge, uz povlaštene platnoprometne naknade na razini naknada za uslugu Internet bankarstva.

Letak za paket možete preuzeti ovdje.

PARTNER.business - paket za poslovne subjekte i obrtnike

PARTNER.business+ - paket za poslovne subjekte i obrtnike

PARTNER.mali poduzetnik - paket za male poduzetnike i obrtnike

PARTNER.paket za udruge - paket za udruge, zaklade i ostale neprofitne organizacije

PARTNER.start up - paket za novoosnovane subjekte