Promjena uvjeta korištenja PARTNER paketa
Od 01.08.2022. godine stupaju na snagu novi uvjeti korištenja PARTNER paketa za postojeće i nove korisnike paketa za usluge platnog prometa. Promjena se odnosi na smanjenje povlaštenih kamatnih stopa na sredstva na transakcijskom računu korisnika paketa PARTNER.business+, PARTNER.mali poduzetnik i PARTNER.paket za udruge.  Ujedno je za sve korisnike paketa predviđena usluga korištenja Mobilnog bankarstva bez naknade za ugovaranje i bez mjesečne naknade za korištenje usluge, uz povlaštene platnoprometne naknade na razini naknada za uslugu Internet bankarstva.

Letak za paket možete preuzeti ovdje.

PARTNER.business - paket za poslovne subjekte i obrtnike

PARTNER.business+ - paket za poslovne subjekte i obrtnike

PARTNER.mali poduzetnik - paket za male poduzetnike i obrtnike

PARTNER.paket za udruge - paket za udruge, zaklade i ostale neprofitne organizacije

PARTNER.start up - paket za novoosnovane subjekte
Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289