OBAVIJEST O NOVIM OPĆIM UVJETIMA

Obavještavamo Vas o primjeni novih općih uvjeta koji stupaju na snagu 19.10.2020. Opći uvjeti se nadopunjuju novim pojmovima PABA HID Approve Token, Kalendarski dan, Kreditni transfer nacionalni – instant te se provode manje promjene u postojećim pojmovima Raspolaganje sredstvima,  Pouzdana (stroga) autentifikacija klijenta, Beskontaktna Platna transakcija i 3D usluga sigurnog plaćanja.

Kreditni transfer nacionalni – instant objašnjava novu uslugu koja se izvršava u gotovo realnom vremenu, svaki kalendarski dan, a maksimalni iznos nacionalnog instant kreditnog transfera je 100.000 kuna. U članku Raspolaganje sredstvima objašnjen je način odobravanja računa po Instant priljevu - odobrava se  Transakcijski račun Primatelja odmah po odobrenju računa Banke svaki kalendarski dan. Instant Nalog za plaćanje provodi se svaki kalendarski dan u skladu s Terminskim planom. Definira se pojam Kalendarski dan, a isti označava svaki dan, uključujući subote i nedjelje, blagdane i praznike u RH.

U svrhu još sigurnije kupnje na internetskim prodajnim mjestima, klijentima se nudi nova metoda potvrde identiteta putem PABA HID Approve tokena (članak istog naziva) koji podupire sigurnosni standard 3D Secure. Uz dosadašnju metodu potvrde jednokratnom zaporkom (SMS), uvodi se potvrda identiteta PABA HID Approve tokenom uz mogućnost korištenja biometrije. Ažurirani naziv tokena promijenjen je i u članku 3D usluga sigurnog plaćanja.

U dijelu Beskontaktna Platna transakcija navodi se iznos transakcije za beskontaktno plaćanje bez unosa PIN-a.

U Općim uvjetima kreditnog poslovanja u članku Promjenjivost kamatnih stopa objašnjava se uloga HNB-a u izračunu NRS-a te datumi objave istog.

Obzirom na pristupanje NKS Instant platnom sustavu uvodi se naknada i terminski plan za instant transakcije.