Platežne garancije

U cilju potpore Vaših poslovnih aktivnosti i u skladu s Vašim potrebama Partner banka izdaje različite vrste platežnih garancija:

  • Garancija za uredno podmirenje obveza
  • Carinska garancija

Ukoliko često imate potrebu za izdavanjem garancija možemo Vam ponuditi Revolving okvir za garancije iz kojeg brzo i jednostavno Banka Vam može izdavati garancije uz dostavljanje samo zahtjeva i dokumentacije temeljem koje se izdaje garancija i bez potpisivanja novih pojedinačnih Ugovora o garanciji.

Iznos garancije
U skladu sa zahtjevom Tražitelja.

Osnova garancije
Uredno plaćanje obveza prema Korisniku, a u skladu s ispostavljenim računom, potpisanim Ugovorom ili nekom drugom osnovom.

Rok važenja
U skladu sa zahtjevom Tražitelja.

Instrumenti osiguranja
  • mjenice i zadužnice Tražitelja
  • ostali instrumenti ovisno o procjeni Banke

 


 

Ispunite Zahtjev za garanciju  
Priložite dokumente temeljem kojih se izdaje garancija  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za garanciju moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima  

Ako je ugovoren Revolving okvir za garancije potrebno je samo:

 

Ispunite Zahtjev za garanciju  
Priložite dokumente temeljem kojih se izdaje garancija  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za garanciju moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 

 

Napomena: dokumentaciju koja je već ranije dostavljena u Banku nije potrebno ponovno dostavljati.