Dokumentarni akreditiv s odgođenim polaganjem pokrića

U cilju potpore Vaših poslovnih aktivnosti s inozemstvom i u skladu s Vašim potrebama Partner banka može Vam izdati dokumentarni akreditiv koji Vas štiti pri uvozu robe iz inozemstva. Banka otvaranjem akreditiva osigurava Korisniku akreditiva (ino-dobavljaču) da će mu isporučena roba ili usluga biti plaćene na datum dospijeća ako je isporuči u skladu s Ugovorom, dok Nalogodavatelju (uvozniku) osigurava isporuku robe ili usluge koju je naručio.

Ukoliko često imate potrebu za otvaranjem akreditiva možemo Vam ponuditi Revolving okvir za akreditive iz kojeg brzo i jednostavno Banka Vam može otvarati akreditive uz dostavljanje samo zahtjeva i dokumentacije temeljem koje se izdaje akreditiv i bez potpisivanja novih pojedinačnih Ugovora o dokumentarnom akreditivu.

Dokumentarni akreditiv su najsigurniji instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju, te podliježu jednoobraznim pravilima za dokumentarne akreditive Revizija 2007, ICC publikacija br.600.

Iznos akreditiva
U skladu sa zahtjevom i bonitetom Nalogodavatelja.

Osnova akreditiva
Plaćanje obveza prema ino-dobavljaču

Rok dospijeća
U skladu sa zahtjevom Nalogodavatelja. O roku dospijeća akreditiva Banka plaća Korisniku akreditiva ako su ispoštivani uvjeti iz akreditiva., a Nalogodavatelj mora osigurati sredstava za pokriće.

Instrumenti osiguranja
  • mjenice i zadužnice Nalogodavca
  • ostali instrumenti ovisno o procjeni Banke


 

Ispunite Zahtjev za akreditiv  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za akreditiv moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima  

Ako je ugovoren Revolving okvir za akreditive potrebno je samo:
 

Ispunite Zahtjev za akreditiv  
Priložite dokumente temeljem kojih se izdaje akreditiv  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za akreditiv moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 

Napomena: dokumentaciju koja je već ranije dostavljena u Banku nije potrebno ponovno dostavljati.