Revolving okvir za akreditive

Za brzo i jednostavno otvaranje akreditiva Banka može ugovoriti Revolving okvir za akreditive.

 

IZNOS OKVIRA

prema očekivanim potrebama i u skladu s bonitetom Korisnika okvira 

 

NAČIN KORIŠTENJA

podnošenjem zahtjeva u skladu s uvjetima okvira bez dodatne obrade i bez dodatnih potpisivanja Ugovora

 

ROK KORIŠTENJA

do 12 mjeseci

 

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Ovise o iznosu kredita i kreditnoj sposobnosti Korisnika okvira, a mogu biti:

 • vlastite mjenice i zadužnice Korisnika okvira
 • jamstva drugih pravnih i fizičkih osoba
 • cesije potraživanja od kvalitetnih društava
 • prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini/pokretnini/dionicama/udjelima
 • namjenski oročeni depoziti ...

 

Do revolving okvira u par koraka...

Za odobrenje revolving okvira potrebno je:

 1. ispuniti Zahtjev za okvir    Obrazac zahtjeva
 2. priložiti statusnu i financijsku dokumentaciju    Popis dokumentacije
 3. ispuniti obrasce Banke    Obrasci banke
 4. predati zahtjev i dokumentaciju u Banku      Kontakt osobe u Banci
  Zahtjev je moguće predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 5. u najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima 

 

Napomena: dokumentaciju koja je već ranije dostavljena u Banku nije potrebno ponovno dostavljati.