Osnovne informacije o euru

Prvog dana 2023. godine euro postaje službena valuta u Hrvatskoj. Kunama će se moći plaćati (samo gotovinom) do 14. siječnja. Postupak i procedura uvođenja nove valute jedan je od tehnički najkompleksnijih koraka u povijesti.

Kako bi svojim klijentima omogućila što kvalitetniju i jednostavniju uslugu predopskrbe te zamjene gotovog novca kune za euro, Partner banka d.d. provodi opsežne pripreme vezane za ovaj povijesni projekt i o svim koracima će pravovremeno obavijestiti sve zainteresirane.

U postupku uvođenja eura sudjeluje iznimno puno dionika - od tijela javnih vlasti i regulatora, banaka i poduzetnika do građana. Kako bi taj proces bio što jednostavniji za shvatiti, važno je pokazati što će se događati u idućem razdoblju, po mjesecima.

SRPANJ 2022.
Odluka Vijeća EU o uvođenju eura kao službene valute u RH.
Tko želi, a ostvario je sve preduvjete, može cijene svojih roba i usluga iskazivati DVOJNO.

KOLOVOZ 2022.
Pristupanje i početak primjene Etičkog kodeksa.
Intenzivne pripreme za dvojno iskazivanje cijena koje počinje u rujnu.

RUJAN 2022.
Od 01.09. Hrvatska narodna banka počinje svim bankama u RH dostavljati novčanice eura (predopskrba). 
Od 01.09. može početi posredna predopskrba euronovčanicama poslovnih subjekata
Plaća za kolovoz isplaćena do 04.09. bit će iskazana samo u kunama. Ako se isplaćuje od 05.09. nadalje, bit će dvojno iskazana.
Od 05.09. počinje obvezni period DVOJNOG ISKAZIVANJA CIJENA i traje do 31.12.2023. g.
Svi korisnici financijskih usluga najmanje tri mjeseca prije uvođenja eura  (od 01.10.2022.) dobit će opću obavijest o predstojećem preračunavanju.
Sukladno Zakonu, banke će klijentima slati općenitu i individualnu obavijest. U općenitoj će se obavijesti dati informacije o preračunavanju kredita, depozita te o očekivano utjecaju uvođenja eura na proizvode i usluge, uključujući poslovanje s transakcijskim računima.
Individualna obavijest će sadržavati informacije o konkretnim iznosima koji će se preračunavati, modifikaciji parametara, maržama, visini kamatnih stopa te, ako je primjenjivo, novi otplatni plan.
Individualna obavijest će se slati potrošačima koji imaju kredite i depozite najkasnije dva tjedna prije datuma uvođenja eura, dok će nepotrošači dobiti individualnu obavijest najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura.
Poduzetnici će morati prilagoditi sva svoja programska rješenja (software) – od izdavanja računa i obračuna plaća do dvojnog iskazivanja cijena i promjena u financijskim obračunima i izvještajima.
Svi poslovni subjekti, banke i oni vezani za bankarski sustav te financijska društva imaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima najkasnije od 05. rujna 2022. godine do 31.12.2023. godine.
Svi poslovni subjekti moraju na računima potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.
Dvojno iskazivanje cijena može početi i ranije, uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti.
Poslodavac mora dvojno iskazati:
 • isprave o isplati plaće i drugih iznosa (otpremnina, božićnica, regres, dar za djecu, nagrada za rad, naknada za prehranu i sl.) koji se isplaćuju radniku (i u slučajevima kada se plaća isplaćuje djelomično na zaštićeni, djelomično na redovni račun)
 • iznose neto honorara u okviru autorskih ugovora
 • iznose neto naknade u okviru ugovora o djelu, uključujući i studentske ugovore
Putni nalozi su izuzeti od obveze dvojnog iskazivanja.
Plaća za kolovoz 2022.g.:
 • Ako se plaća za kolovoz isplaćuje DO 04.09.2022., onda nije potrebno dvojno iskazivanje.
 • Ako se plaća za kolovoz isplaćuje 05.09. i kasnije, obaveza je dvojno iskazivanje.
Plaća za studeni 2022. g.
 • Isplaćuje se u prosincu 2022., obračunava se u kunama.
LISTOPAD 2022.
Od 01.10. Hrvatska narodna banka počinje svim bankama u RH dostavljati kovanice eura (predopskrba).
Od 01.10. može početi posredna predopskrba eurokovanicama poslovnih subjekata

STUDENI 2022.
Traje predopskrba euronovčanicama i eurokovanicama.
Posljednje pripreme za uvođenje eura kao službene valute.
Posljednji mjesec za koji će plaća biti isplaćena u kunama.

PROSINAC 2022.
Banke, Fina i/ili Hrvatska pošta opskrbljivat će početnim paketima eurokovanica poslovne subjekte i potrošače.
Od  01.12.2022. godine građani će moći za 100 kuna dobiti paketić od 13,27 eura (kovanica) i to u: 
 • bankama,
 • poslovnicama FINA-e
 • Hrvatske pošte
Od 01.12.2022. HNB će objaviti privremeni NRS  koji će služiti za nove izračune kamatnih stopa (koje su ugovorene kao promjenjive) na kredite.

Najkasnije 18.12.2022. banke će korisnicima kredita poslati obavijest s informacijom o preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope, uključujući, ako je primjenjivo, novi otplatni plan u euru.
Također, štediše (deponenti) će dobiti obavijest s informacijom o preračunavanju, parametru i visini kamatne stope na depozit.
Najranije pet dana prije uvođenja eura (od 27.12.2022.), mikro poduzetnici moći će dobiti do 10.000 eura u postupku pojednostavljene predopskrbe (za što će morati potpisati Izjavu s bankom i dati određeno jamstvo).

SIJEČANJ 2023.
01.01.2023. u 00:00 sati, euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.
Dva tjedna nakon uvođenja eura, dakle od 01.01. do 14.01.2023. godine (u ponoć) počinje razdoblje dvojnog optjecaja. To znači da ćete, ako plaćate u gotovini, svugdje moći platiti u kunama a eventualni ostatak ćete dobiti u eurima. U ovome slučaju moći ćete dati najviše 50 kovanica kuna.
Najkasnije do 31.01.2023. korisnici financijskih usluga dobit će individualnu obavijest o provedbi preračunavanja.
Od siječnja 2023. HNB će tromjesečno objavljivati NRS za euro na temelju kojeg se izračunavaju promjenjive kamatne stope.
Tijekom cijele 2023. godine (od 01.01. do 31.12.2023.g.)
 • BANKE
 • FINA
 • HRVATSKA POŠTA
besplatno će (bez naknade) svim građanima po tečaju od 1 euro = 7,53450 kuna na šalterima zamijeniti 100 novčanica i 100 kovanica kuna po transakciji.

VELJAČA 2023.
Do kraja mjeseca - Ako prije dana uvođenja eura u kreditnoj instituciji, kreditnoj uniji, instituciji za platni promet i instituciji za elektronički novac imatelj računa ima račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura ima pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovu izboru u istoj instituciji.

TRAVANJ 2023.
HNB od 01.04.2023. prestaje određivati apoensku strukturu za isplatu euronovčanica na bankomatima.

LIPANJ 2023.
Do kraja mjeseca -  Nalog za plaćanje (uplatnica) na kojem je iznos plaćanja naveden u kuni i koji je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon dana uvođenja eura, banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

PROSINAC 2023.
Do 31.12.2023. traje razdoblje dvojnog iskazivanja cijena
Do 31.12.2023 građani će moći, bez naknade, u bankama, poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte promijeniti kune u eure.

2024. GODINA
Od 01.01.2024. HNB preuzima zamjenu kuna za eure i to:
 • novčanice kune, bez vremenskog ograničenja
 • kovanice kune, do proteka tri godine od dana uvođenja eura, dakle do 01.01.2026 godine.
 
DODATNO:
Društva s ograničenom odgovornošću dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na poslovne udjele primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent.
U roku od najviše tri godine od dana uvođenja eura tvrtke su dužne podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene, pri čemu se zahtjev najranije može podnijeti na dan uvođenja eura.
Registarski sud provodi postupak upisa po hitnom postupku.
PRIMJER:
 • Temeljni kapital od 20.000 kuna – konverzijski tečaj od 7,53450 – konačni izračun je - 2.654,50 eura (konkretan izračun je 2.654,4561)
 • Temeljni kapital od 10 kuna (j.d.o.o.) – 10 kuna – temeljni kapital je 1,30 eura (konkretan izračun je 1,32722)
Sve novčane obveze na osnovi dionica, poslovnih udjela odnosno udjela, koje dospijevaju na dan uvođenja eura ili kasnije, koje su glasile na kune, ispunjavaju se u euru.

Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. koje se isplaćuju, od 01. siječnja 2023. isplaćuju se u EURU, obračunava se u poslovnim knjigama u kunama, zbog čega je iznos bruto i potrebno preračunati u kunu i iz njega izračunati iznos svih stavki plaće u kuni.

Podaci u Godišnjem financijskom izvještaju za poslovnu godinu 2022. navode se u kunama. Sve što se podnosi i plaća do uvođenja eura, plaća se i knjiži u kunama, a sve što se plaća nakon 01. siječnja 2023., za 2023. godinu plaća se i knjiži u eurima.

Poslovni događaji koji se odnose na razdoblje nakon uvođenja eura evidentiraju se u poslovnim knjigama u eurima, a po potrebi i u drugoj stranoj valuti.