Obavijest o novim naknadama u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama 01.02.2022.

Obavještavamo Vas da će od 01.02.2022. biti u primjeni:

Naknade u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama

Naknade u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama ažurirane su u dijelovima koje se odnose na usluge koje banka više ne pruža, odnosno iste su uklonjene iz Naknada (t.s. SM210 do SM215, SM221 do SM224 te SM 115), a ts SM117 je opisno nadopunjena.