Promjena kamatnih stopa na depozite poslovnih subjekata

Od 01.11.2021. Partner banka d.d. Zagreb primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite poslovnih subjekata.

Više o novim kamatnim stopama možete vidjeti ovdje