Odjel trgovanja na tržištu novca i deviznom tržištu


Devizno tržište (FX - foreign exchange)
  • Najveće je financijsko globalno tržište. Odjel trgovanja trguje svim valutama iz tečajne liste za potrebe klijenata kao i za održavanje devizne pozicije Banke. Klijenti Banke imaju pogodnost trgovati po povlaštenom tečaju, koji dogovaraju direktno sa Odjelom trgovanja. Ovlaštenim mjenjačima Partner banke nudimo otkup strane gotovine po povlaštenom tečaju. Velike su mogućnosti uštede u odnosu na kupoprodaju deviza po tečajnoj listi. Minimalni iznos za trgovanje po povlaštenom tečaju je 5.000,00 EUR.
 
Novčano tržište (MM - money market)
  • Označava depozitne aktivnosti s rokom dospijeća do godine dana, koje Odjel trgovanja odrađuje u ime Banke. Depozitnim aktivnostima Riznica redovno održava likvidnost i stabilnost poslovanja. Odjel trgovanja je svakodnevno u kontaktu sa domaćim i inozemnim bankama, središnjom bankom, Tržištem novca, fondovima, osiguravajućim društvima i ostalima u svrhu što kvalitetnije informacije i konkurentne ponude za oročenja depozita svojih klijenata.
 
Tršište kapitala
  • Odnosi se na trgovanje dužničkim vrijednosnim papira, a to su državne i korporativne obveznice, trezorski zapisi Ministarstva financija i komercijalni zapisi. Odjel trgovanja kupnjom navedenih vrijednosnih papira stvara dodatnu rezervu likvidnosti, ali i ostvaruje veće prinose nego na novčanom tržištu. Trgovanje dionicama se odnosi isključivo na trgovanje u ime i za račun Banke.
 

KONTAKT – SEKTOR RIZNICE
 
Tel: 4602-202 – Sanja Bogi
 
Tel: 4602-205 – Luka Sedlaček, Luka Povoljnjak
 
Fax: 4602-322
 
Mail: riznica@paba.hr