Izvoz

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva, obrtnici i zadruge registrirani u RH.

Namjena kredita:
Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

1. Obrtna sredstva
  • Priprema proizvodnje za izvoz
  • Izvoz roba
  • Cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova

Iznos kredita
Najviši iznos nije ograničen.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Kredit je moguće koristiti kroz cijeli životni vijek kredita.

Rok vraćanja
Do godine dana od kada je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem, uz šestomjesečno usklađenje razine kredita u otplati.

Kamatna stopa
5% godišnje

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,9% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Pravdanje stanja kredita
Nakon 6 mjeseci od kada je kredit raspoloživ za korištenje.

Pravdanje namjenskog korištenja kredita
Jednom godišnje dostavom carinskih deklaracija.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.

 

Partner banka d.d. Zagreb    |    VonĨinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289