Krediti

Trajno prateći potrebe svojih klijenata Partner banka razvila je niz različitih kratkoročnih i dugoročnih kredita s ciljem pružanja najkvalitetnije i najbrže financijske usluge na tržištu.

Sukladno Vašim potrebama i mogućnostima povrata Banka Vam može ponuditi slijedeće vrste kredita:

Dugoročni krediti

Kratkoročni krediti
Partner banka d.d. Zagreb    |    VonĨinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289