Otoci
Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe s prebivalištem ili sjedištem na otocima i to: trgovačka društva, obrtnici, zadruge, ustanove, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ribari.
 
Namjena kredita
Krediti su namijenjeni za ulaganja u:
1. Osnovna sredstva
  • Osnivačka ulaganja
  • Zemljište, građevinski objekti
  • Oprema i uređaji
  • Osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada

 2. Trajna obrtna sredstva
Iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva može iznositi najviše do 30% iznosa kredita.


Iznos kredita

Najniži iznos je 80.000,00 kn, a najviši 3.500.000,00 kn.
HBOR može kreditirati cjelokupni iznos predviđenog ulaganja bez PDV-a.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Rok vraćanja
Do 12 godina uz poček do 2 godine (iznimno do 3 godine za dugogodišnje nasade).

Kamatna stopa
2% godišnje
  • koji ulažu na otoke, i
  • koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu prema zadanim kriterijima

4% godišnje
  • svi ostali gospodarski subjekti koji ulažu na otoke

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,8% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.

Partner banka d.d. Zagreb    |    VonĨinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289