Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
 •  Isključivo putem Internet bankarstva
 •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
 •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Kartično poslovanje za poslovne subjekte

Maestro Business kartica  - Vaša kartica transakcijskog računa

Maestro Business kartica je međunarodna debitna bankovna kartica prihvaćena danas na  više od milijun bankomata i 28 milijuna prodajnih mjesta u 210 zemalja svijeta. Namijenjena je poslovnim subjektima koja u Banci imaju otvoren transakcijski račun. Maestro Business debitnom karticom možete podizati gotovinu i plaćati u trgovačkoj uslužnoj mreži u okviru raspoloživih kunskih sredstava na Vašem transakcijskom računu u granicama limita po kartici, u zemlji i u inozemstvu, bez rizika nošenja gotovine.

Kako do kartice

Popunjenu Pristupnicu možete predati u Vama najbližu poslovnicu/podružnicu Banke nadležnom menadžeru za odnose s klijentima ili na šalteru Banke.

Prije predaje Pristupnice svakako proučiti Opće uvjete transakcijskog poslovanja Partner banke d.d. Zagreb, a koji su sastavni dio Pristupnice i imaju karakter ugovora.

Kartica je vezana uz transakcijski račun poslovnog subjekta, a korisnici kartice su fizičke osobe koje imenuje ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog subjekta. Obavijest o preuzimanju kartice korisnik će dobiti pisanim putem.

Korištenje kartice

Maestro Business debitnu karticu za poslovne subjekte možete koristiti za:

 • podizanje gotovine na bankomatima Partner banke, te na bankomatima svih drugih banaka u zemlji i inozemstvu s oznakom prihvata Maestro

 • plaćanja na svim elektroničkim POS uređajima u prodajno-uslužnoj mreži, u zemlji i inozemstvu, s oznakom prihvata Maestro

 • isplate na elektroničkim POS uređajima drugih banaka u zemlji i inozemstvu s oznakom prihvata Maestro

 • uvid u stanje kunskih sredstava na transakcijskom računu ukoliko Korisnik kartice ima ovlaštenje

Limiti po kartici

Limiti koje ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog subjekta može odrediti korisnicima kartica su slijedeći:

 • dnevni limit za korištenje kartice na EFT-POS uređaju - najviše 15.000,00 kn

 • ukupni dnevni limit korištenja kartice – najviše 15.000,00 kn

PIN

Banka jamči poslovnom subjektu i ovlaštenim korisnicima kartice tajnost izračuna PIN-a. U slučaju da poslovni subjekt odnosno ovlašteni korisnik kartice posumnja da je netko upoznat s njegovim PIN-om, obvezuje se izmijeniti isti na bankomatu s raspoloživom uslugom promjene PIN-a. Ovlašteni korisnik kartice obvezuje se čuvati tajnost svog PIN-a i postupati s karticom i PIN-om s pažnjom dobrog gospodara. Sav rizik zloupotrebe PIN-a snosi isključivo poslovni subjekt. U slučaju pak zaborava Banka će na pismeni zahtjev poslovnog subjekta/korisnika kartice napraviti reizdavanje/reprint PIN-a.


Izvješćivanje

Kartica je vezana uz transakcijski račun poslovnog subjekta te se sva korištenja kartice evidentiraju na teret kunskih sredstava na računu. Poslovni subjekt će biti upoznat o transakcijama i stanju sredstava na računu putem redovnog Izvatka o promjenama i stanju na računu.

Naknade pri izdavanju i korištenju kartice

Za troškove izdavanja kartice, kao i za troškove njenog korištenja, Banka će teretiti kunska sredstva na transakcijskom računu poslovnog subjekta u visini i na način definiran Naknadama u poslovanju s poslovnim subjektima.

 •   dnevni limit za korištenje kartice na bankomatima – najviše 5.000.00 kn

Izdavanje i obnavljanje kartice

Kartica je neprenosiva i izdaje se s maksimalnim rokom važenja od 2 godine.  Prije isteka roka valjanosti postojeće kartice Banka izdaje novu s rokom valjanosti od 2 godine. Kartica će se na taj način obnavljati sve dok Korisnik kartice pisanim putem ne obavijesti Banku da više ne želi koristiti karticu ili Banka ne opozove njeno korištenje. Korisnik kartice dužan je pisanu obavijest o otkazu korištenja kartice dostaviti Banci najkasnije 30 dana prije isteka roka njene valjanosti.

Rješavanje reklamacija

Sve reklamacije vezane uz karticu možete prijaviti u poslovnici/podružnici Banke, odnosno Direkciji kartičnog poslovanja/Sektoru platnog prometa uz popunjen obrazac reklamacije, i to:

 • za reklamacije vezane uz karticu – telefon 01/4602 254, 01/4602-290 , telefaks 01/4602-100

 • za reklamacije vezane uz transakciju – telefon 01/4602-254 i 01/4602-290, telefaks broj 01/4602-102, odnosno osobno u poslovnici Banke u kojoj se vodi transakcijski račun.

Ukoliko izgubite ili Vam ukradu karticu, bilo u zemlji ili u inozemstvu, molimo Vas da njen nestanak odmah prijavite na dežurni telefon Službe za korisnike EGCP-a +385 1 3078 699, od 0-24 sata, ili direktno u Banci, u radno vrijeme poslovnica. Pravovremena prijava gubitka kartice je od velike važnosti jer se time onemogućuje svako njeno daljnje neovlašteno korištenje.

Nakon telefonske dojave gubitka/krađe Korisnik kartice dužan je dostaviti pisanu prijavu na propisanom obrascu Banke kojeg može podići u svakoj poslovnici Banke odnosno zatražiti na telefon broj 01/4602-254 i 01/4602-290.

Ukoliko Korisnik kartice naknadno pronađe karticu nakon prijave o gubitku/krađi istu ne smije koristiti, već je dužan o tome obavijestiti Banku, prerezati okomito karticu preko čipa i dostaviti je Banci.