Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Internet oročenja

Partner banka od 01. veljače 2009. godine svojim korisnicima Internet bankarstva nudi novu uslugu u paleti svojih proizvoda – ON LINE OROČAVANJE po povoljnim kamatnim stopama.
 
UVJETI ZA OROČAVANJE PUTEM INTERNETA
 
Da bi postali korisnici usluge Internet oročavanja potrebno je otvoriti multivalutni tekući račun u Partner banci čime ostvarujete pravo korištenja P@RTNERnet servisa.
 
Za oročavanje preko Interneta Banka ne određuje minimalni iznos.
 
Svoja sredstva preko Interneta možete oročavati po slijedećim kamatnim stopama:
 
Nenamjenski oročeni depoziti u KUNAMA:
FIKSNE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Oročenje u kn
1 mj. fiksno
3 mj. fiksno
6 mj. fiksno
12 mj. fiksno
18 mj. fiksno
24 mj. fiksno
do 100.000
0,20%
0,40%
0,70%
1,10%
1,20%
1,40%
100.001 - 300.000
0,20%
0,40%
0,70%
1,10%
1,20%
1,40%
300.001 - 500.000
0,20%
0,50%
0,80%
1,20%
1,30%
1,50%
preko 500.000
0,20%
0,50%
0,80%
1,20%
1,30%
1,50%
 
PROMJENJIVE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Oročenje u kn
18 mj. promjenjiva
24 mj. promjenjiva
36 mj. promjenjiva
do 100.000
1,30%
1,50%
1,70%
100.001 - 300.000
1,30%
1,50%
1,70%
300.001 - 500.000
1,40%
1,60%
1,80%
preko 500.000
1,40%
1,60%
1,80%


Nenamjenski oročeni depoziti u EUR-ima:
FIKSNE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Oročenje u EUR
1 mj. fiksno
3 mj. fiksno
6 mj. fiksno
12 mj. fiksno
18 mj. fiksno
24 mj. fiksno
do 10.000
0,11%
0,20%
0,25%
0,45%
0,50%
0,55%
10.001 - 50.000
0,11%
0,20%
0,25%
0,45%
0,50%
0,55%
50.001 - 100.000
0,11%
0,20%
0,30%
0,50%
0,55%
0,60%
preko 100.000
0,11%
0,20%
0,30%
0,50%
0,55%
0,60%
 
PROMJENJIVE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Oročenje u EUR
18 mj. promjenjiva
24 mj. promjenjiva
36 mj. promjenjiva
do 10.000
0,50%
0,55%
0,65%
10.001 - 50.000
0,50%
0,55%
0,65%
50.001 - 100.000
0,55%
0,60%
0,70%
preko 100.000
0,55%
0,60%
0,70%


Nenamjenski oročeni depoziti u CHF:
FIKSNE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Oročenje u CHF
1 mj. fiksno
3 mj. fiksno
6 mj. fiksno
12 mj. fiksno
18 mj. fiksno
24 mj. fiksno
do 50.000
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
preko 50.000 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%

PROMJENJIVE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Oročenje u CHF
24 mj. promjenjivo
36 mj. promjenjivo
do 50.000
0,11%
0,11%
preko 50.000 0,11% 0,11%

 
Nenamjenski oročeni depoziti u USD:
FIKSNE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%) 

Oročenje u USD
1 mj. fiksno
3 mj. fiksno
6 mj. fiksno
12 mj. fiksno
18 mj. fiksno
24 mj. fiksno
do 50.000
0,20%
0,50%
0,80%
1,10%
1,30%
1,50%
preko 50.000
0,30%
0,60%
0,90%
1,20%
1,40%
1,60%

PROMJENJIVE KAMATNE STOPE
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Oročenje u USD
24 mj. promjenjivo
36 mj. promjenjivo
do 50.000
1,50%
1,60%
preko 50.000
1,60%
1,70%
 
Nenamjenski oročeni depoziti u OSTALIM VALUTAMA:
Kamatna stopa na godišnjoj razini (%) 
Oročenje u protuvr. EUR
1 mj. fiksno
3 mj. fiksno
6 mj. fiksno
12 mj. fiksno
24 mj. promjenjivo
36 mj. promjenjivo
 
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
  
Kamatne stope iskazane u tablicama sadrže redovnu kamatnu stopu uvećanu za 0,10 p.b. koliko iznosi bonus za oročavanje putem Interneta.
 
Način obračuna kamate
Kamata se obračunava primjenom konformne metode obračuna.
 
Uvjeti pod kojima se mogu mijenjati kamatne stope
Promjenjivost kamatnih stopa propisana je u Načelima utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa i naknada u kreditno-depozitnom poslovanju s fizičkim osobama.
 
Obnavljanje ugovora
Kod depozita uz fiksnu kamatnu stopu uz prolongat, ista je fiksna za ugovoreni period oročenja, a depozit će se obnoviti uz fiksnu kamatnu stopu i uvjete koji vrijede na dan obnavljanja, a sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.

Kod depozita uz promjenjivu kamatnu stopu uz prolongat, ista je promjenjiva za ugovoreni period oročenja, a depozit će se obnoviti uz promjenjivu kamatnu stopu i uvjete koji vrijede na dan obnavljanja, a sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.
 
Efektivna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

U izračun efektivnih kamatnih stopa nisu uključene eventualne naknade za vođenje računa.

Banka će klijentu, na njegov zahtjev, osigurati nacrt ugovora za pojedinu bankovnu uslugu bez naknade.
 
Osiguranje depozita
Štednja građana osigurana je pri Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sukladno Zakonu o osiguranju depozita (NN 177/04) te Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o osiguranju depozita (NN 119/08).
 
OBAVIJEST KLIJENTIMA:
Svi ranije oročeni depoziti u EUR-ima i kunama koji nisu bili raspoređeni u prikazanim razredima, na iste se od 01.01.2010. godine primjenjuju razredi i važeće kamatne stope ovisno o vrsti kamate (fiksna ili promjenjiva) i visini oročenih sredstava.
 
Za detaljnije informacije molimo klijente da se jave u najbližu Poslovnicu Banke.