Malo i srednje poduzetništvo

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove registrirani u RH, a koji posluju najmanje 2 godine.

Namjena kredita
Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

1. Osnovna sredstva
  • Osnivačka ulaganja
  • Zemljište, građevinski objekti
  • Oprema i uređaji
  • Osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada

2. Trajna obrtna sredstva
Iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva može iznositi najviše do 30% iznosa kredita.

Ne kreditira se:
  • Ugostiteljska djelatnost – isključivo ili pretežito točenje alkoholnih pića
  • Kasina, kockarnice
  • Dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe

Iznos kredita
Najniži iznos je 80.000,00 kn, a najviši 8.000.000,00 kn. HBOR kreditira najviše do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Rok vraćanja
Do 10 godina uz poček do 2 godine (iznimno do 3 godine za dugogodišnje nasade).

Kamatna stopa
2% godišnje
  • koji ulažu na područja posebne državne skrbi ili  brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo ili s izravnom ratnom štetom ili koji su zbrinjavali prognanike i/ili izbjeglice, i
  • koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu prema zadanim kriterijima

4% godišnje
  • mali i srednji poduzetnici

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,8% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.

Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289