Nove kamatne stope na depozite fizičkih osoba
Od 01.01.2022. Partner banka d.d. Zagreb primjenjuje nove kamatne stope u poslovanju s fizičkim osobama.

Više o novim kamatnim stopama možete vidjeti ovdje.
Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289