partner.CORONA mjere za pomoć građanima i poslovnim subjektima
Poštovani klijenti,

pandemija koronavirusa koja traje već nekoliko tjedana osim što je opasnost za zdravlje ljudi i što nam je svima promijenila živote i navike imat će značajan utjecaj na ukupnu gospodarsku aktivnost, prihode, likvidnost i stabilnost poslovnih subjekata te visinu i stabilnost dohotka građana.

Svjesni smo da u narednom razdoblju dio klijenata zbog lošije likvidnosti, smanjenja prihoda ili dohotka će imati poteškoće u otplatama svojih kreditnih obveza te smo stoga svima onima koji su pogođeni omogućili mjere pomoći:

STAND STILL - zastoj u aktiviranju instrumenata osiguranja sljedeća 3 mjeseca
Za sve one klijente koji su manje pogođeni i koji nemaju potrebu tražiti moratorij, obveze po kreditima koje dospijevaju od 31.03. do 30.06.2020. godine banka neće prisilno naplaćivati aktiviranjem instrumenata osiguranja već će dopustiti klijentima da sukcesivno tijekom tog razdoblja podmire svoje dospjele obveze.

MORATORIJ – zastoj u plaćanju obveza po kreditu
Svi oni klijenti koji su do sad bili uredni u podmirivanju svojih obveza, a koji su pogođeni krizom jer imaju ili očekuju smanjenje prihoda ili dohotka mogu podnijeti Zahtjev za moratorij:
 
 • građani: moratorij na plaćanje glavnice i kamate po kreditu koje dospijevaju u razdoblju do 6 mjeseci od dana početka moratorija. Prva sljedeća obveza otplate glavnice kredita dospijeva 1 mjesec nakon isteka moratorija, dok se redovna kamata može obračunavati na kraju razdoblja moratorija. Ovisno o odabiru klijenta, broj preostalih rata se ne mijenja te se stoga razdoblje otplate produljuje ili krajnji rok dospijeća kredita se ne mijenja već se uvećava zadnja rata.
 • poslovni subjekti: moratorij na plaćanje glavnice i kamate po kreditu koje dospijevaju u razdoblju 3 do 6 mjeseci od dana početka moratorija. Prva sljedeća obveza otplate glavnice kredita dospijeva 1 mjesec nakon isteka moratorija, a redovna kamata se može obračunavati na kraju razdoblja moratorija.
 • klijenti u turizmu: moratorij na plaćanje glavnice po kreditu koje dospijevaju u razdoblju do 12 mjeseci od dana početka moratorija, iznimno do 01.07.2021. godine te moratorij na kamatu 6 mjeseci od početka moratorija uz nastavak plaćanja kamate šestomjesečno do kraja moratorija. Na taj način prva sljedeća obveza po kamatama je za 6 mjeseci od početka moratorija, a otplata glavnice 1 mjesec nakon isteka moratorija.
   
REPROGRAM – izmjena dinamike i iznosa otplate
Svi oni klijenti koji očekuju da će snažnije biti pogođeni krizom te da im moratorij neće biti dovoljan za nastavak uredne otplate kredita po završetku moratorija, mogu banci podnijeti dodatno Zahtjev za reprogram kredita te pri tome dostaviti plan poslovanja koji mora biti dokumentiran i dugoročno održiv.
Reprogram kredita odnosi se na obveze koje dospijevaju nakon razdoblja moratorija i kojim se preostali rokovi dospijeća kao i visina rata ili anuiteti mogu izmijeniti. Banka će analizirati svaki zahtjev individualno temeljem dostavljene dokumentacije te donijeti odluku u skladu s Kreditnim politikama.

ADMINISTRATIVNA ZABRANA – suspenzija tijekom 2. kvartala
Svi klijenti koji imaju ili očekuju smanjenje prihoda ili dohotka, a imaju ugovorenu administrativnu zabranu na plaću, kao mjeru pomoći mogu svom poslodavcu direktno podnijeti zahtjev za ne postupanjem po zaprimljenoj administrativnoj zabrani u razdoblju od 31.03.2020. do 30.06.2020. godine (bez gubitka redoslijeda izvršenja), a kako bi mogli dobiti isplatu tog dijela plaće u korist svog tekućeg računa. Istekom roka 30.06.2020. godine Poslodavci su dužni nastaviti s plaćanjem po administrativnoj zabrani u istom redoslijedu prije kao što je bio prije ove odobrene pomoći.

TRAJNI NALOG – suspenzija tijekom 2. kvartala
Svi klijenti koji imaju ili očekuju smanjenje prihoda ili dohotka mogu podnijeti Zahtjev banci za nepostupanje po trajnom nalogu u razdoblju od 31.03.2020. do 30.06.2020. godine kao mjeru pomoći.

KREDITI ZA LIKVIDNOST – novi krediti za očuvanje gospodarske aktivnosti
Za sve klijente poslovne subjekte koji imaju potrebu za dodatnom likvidnošću za očuvanje gospodarske aktivnosti i likvidnosti te očuvanja radnih mjesta Banka će pripremiti dodatne kreditne linije plaćanje obveza prema dobavljačima, isplatu plaća i plaćanje tekućih troškova poslovanja, kao i kreditne linije u suradnji s HAMAG-BICRO i HBOR-om.

UKIDANJA NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE NA SVIM BANKOMATIMA U RH
Kako bismo svojim klijentima građanima olakšali pristup gotovini bez potrebe dolaska u poslovnicu Banka je omogućila podizanje gotovine na svim bankomatima u Republici Hrvatskoj bez naknada do 30.06.2020. godine.

POVEĆANJE LIMITA ZA BESKONTAKTNO PLAĆANJE KARTICAMA
Kako bismo klijentima omogućili zdravstveno sigurnije plaćanje bez upotrebe novčanica i smanjili potrebu kontakta s POS uređajima na prodajnim mjestima, Banka je podigla limit za plaćanje Vašim Maestro Business contactless karticama bez unošenja PIN-a na iznos od 250,00 kn po transakciji. Postoji mogućnost da će Vas, u prijelaznom razdoblju na nekim prodajnim mjestima na kojima POS-ovi još nisu podešeni na novi limit, tražiti autorizaciju PIN-om i za iznose iznad 100,00 kn.

Obrazac Zahtjeva za mjere dobit ćete od Banke uz obavijest o mjerama pomoći te ih možete naći i na web stanici Banke www.paba.hr. Vaš ispravno popunjen i potpisan obrazac Zahtjeva možete dostaviti u Banku putem pošte ili u elektroničkom obliku.

Građani - Zahtjev mora biti potpisan od strane korisnika kredita te uz njega trebate dostaviti kopiju osobne iskaznice korisnika kredita. Ukoliko šaljete zahtjev putem maila isti molimo poslati na mail adresu Vašeg osobnog bankara ili na adresu mjere.gradjani@paba.hr te isti mora biti poslan s mail adrese prijavljene Banci kao kontakt mail adresa. Za sve ostale informacije obratite se svom osobnom bankaru putem telefona ili maila, a dodatne informacije o mjerama možete zatražiti i na telefon 01 4602 304 ili na mail mjere.gradjani@paba.hr.

Poslovni subjekti - Zahtjev mora biti ovjeren žigom i potpisom ovlaštene osobe te uz njega trebate dostaviti kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe. Ukoliko šaljete zahtjev putem maila isti molimo poslati na mail adresu Vašeg menadžera za odnose s klijentima ili na adresu mjere.gospodarstvo@paba.hr te isti mora biti poslan s mail adrese prijavljene Banci kao kontakt mail adresa. Za sve ostale informacije obratite se svom menadžeru za odnose s klijentima putem telefona ili maila, a informacije o mjerama možete zatražiti i na telefon 01 4602 305 ili na mail mjere.gospodarstvo@paba.hr.

Banka će u najkraćem roku obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas o odobrenju te novim rokovima dospijeća anuiteta/rata i kamata uz dostavljanje novog plana otplate i ostale dokumentacije.


MJERE ZA GRAĐANE
 • letak partner.CORONA moratorij 6 mjeseci možete skinuti ovdje
 • zahtjev za partner.CORONA moratorij 6 mjeseci možete skinuti ovdje
 • letak partner.CORONA.turizam moratorij 12 mjeseci možete skinuti ovdje
 • zahtjev za partner.CORONA.turizam moratorij 12 mjeseci možete skinuti ovdje

MJERE ZA POSLOVNE SUBJEKTE
 • letak partner.CORONA moratorij 3 mjeseca možete skinuti ovdje
 • zahtjev za partner.CORONA moratorij 3 mjeseca možete skinuti ovdje
 • letak partner.CORONA moratorij 6 mjeseci možete skinuti ovdje
 • zahtjev za partner.CORONA.moratorij 6 mjeseci možete skinuti ovdje
 • letak partner.CORONA.turizam moratorij 12 mjeseci možete skinuti ovdje
 • zahtjev za partner-CORONA.turizam moratorij 12 mjeseci možete skinuti ovdje

Letak partner.CORONA mjera u .pdf formatu možete skinuti ovdje.


Vaša Partner banka
 
Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289