PARTNER paketi
Partner banka d.d. kontinuirano unapređuje svoje poslovanje i prilagođava proizvode i usluge svojim klijentima.

Od 15. prosinca 2019. godine u poslovanju s poslovnim subjektima primjenjuju se naknade usklađene s Uredbom 2019/518 o izmjeni Uredbe 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje valuta, kojom se izjednačavaju naknade za nacionalna i prekogranična plaćanja u eurima i nacionalna plaćanja u kunama.

U skladu s gore navedenim, od 15. prosinca 2019. godine u primjeni su i promjene u paketima Banke. Dodatno, mijenjaju se povlaštene i bonus kamatne stope sukladno uvjetima na tržištu te se ukidaju paketi PARTNER.izvoznik i PARTNER.turizam, tako da će se poslovnim subjektima koji su s Bankom ugovorili pakete PARTNER.izvoznik i PARTNER.turizam dodijeliti paket PARTNER.mali poduzetnik.

Partner banka d.d. Zagreb    |    VonĨinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289