Obavijest o načinu podnošenja prigovora/reklamacija

UVOD

Smatrate li da Vam je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko pravo, predlažemo da spornu situaciju najprije pokušate riješiti u izravnom, usmenom obraćanju radnicima Banke. U većini slučajeva na taj način sporna situacija može biti riješena brzo i jednostavno na obostrano zadovoljstvo.

Ako nakon razgovora sporna situacija nije riješena, molimo podnesite pisani prigovor na jedan od sljedećih načina:
 • na poslovnu adresu Banke Vončinina 2, 10000 Zagreb,
 • osobno uručen radniku Banke,
 • putem elektroničke pošte na adresu: prigovori@paba.hr
 • putem telefaksa na broj: +385 1 4602 195.
   
Na dopisu je potrebno  naznačiti da se radi o prigovoru.


SADRŽAJ PRIGOVORA

Prigovor treba sadržavati:
 • osobne podatke Podnositelja Prigovora: ime, prezime, ili naziv tvrtke i OIB,
 • detaljan opis događaja/situacije (sve činjenice i okolnosti uz navođenje pripadajućih datuma -  dokumentaciju koja se odnosi na Prigovor) i dokaz o osnovanosti Prigovora,
 • poštansku ili email adresu za komunikaciju/dostavu odgovora,
 • kontakt broj telefona ili mobitela.

U slučaju zaprimanja Prigovora s nepotpunim podacima Banka ima pravo zahtijevati dopunu Prigovora. Banka neće razmatrati anonimne Prigovore.


RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Postupak rješavanja Prigovora:
 • za pisane Prigovore predane u prostorijama Banke, Banka će Podnositelju Prigovora potvrditi primitak
 • Banka će pisanim putem odgovoriti Podnositelju Prigovora na adresu navedenu u Prigovoru najkasnije u roku od 10  dana od dana zaprimanja iste
 • kod kompleksnijih Prigovora čije rješavanje može trajati duže od predviđenih rokova, Banka će pravovremeno obavijestiti Podnositelja Prigovora o razlozima odgode i okvirnom vremenu u kojem Banka može dati odgovor
 • Podnositelj Prigovora neće trpjeti nikakve štetne posljedice ni po kojoj osnovi, a poglavito u pogledu ostvarenja i zaštite svojih prava u poslovanju s Bankom

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke dostavljene u sklopu Prigovora Banka će koristiti isključivo za potrebe rješavanja Prigovora. Podaci o Prigovorima čuvaju se 11 godina od rješavanja Prigovora.


OBJAVA

Ova Obavijest objavljena je 02.07.2019. godine.
Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289