Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Obavijest o novim općim uvjetima

Obavještavamo vas o primjeni novih općih uvjeta koji se nadopunjuju informacijama o zaštiti osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te reguliraju zaštitu i obradu osobnih podataka, a sve u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka: